Κύριος Εγκεφαλίτιδα

Η παρεγκεφαλίδα και τα βασικά γάγγλια

Basal Ganglia - δείτε Ganglion, Brain. Μεγάλο ψυχολογικό λεξικό. Μ.: Prime EUROSIGN. Εκδ. Β.Γ. Meshcheryakova, Acad. V.P. Ζιντσένκο. 2003... Μεγάλη ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΚΑΓΚΛΑΝΤΕΣ - [βλ βάσεις] το ίδιο με τους βασικούς πυρήνες, τους υποφλοιώδεις πυρήνες (βλέπε. Τα βασικά γάγγλια)... Ψυχοκινητικά: λεξικό

Βασικά γάγγλια - (βασικά ελληνικά. Γάγγλιο - φυματίωση, όγκος) - υποφλοιώδεις πυρήνες, συμπεριλαμβανομένου του πυρήνα του πυρήνα, του κελύφους και της ωχρής μπάλας. Είναι μέρος του εξωπυραμιδικού συστήματος που είναι υπεύθυνο για τη ρύθμιση των κινήσεων. Βλάβη στα βασικά γάγγλια και οι συνδέσεις τους με τον φλοιό,...... Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΚΑΓΚΛΑΝΤΕΣ - Τρεις μεγάλοι υποφλοιώδεις πυρήνες, συμπεριλαμβανομένου του πυρήνα, του κελύφους και της ανοιχτής μπάλας. Αυτές οι δομές και ορισμένες σχετικές δομές του μεσαίου εγκεφάλου και του υποθαλάμου αποτελούν το εξωπυραμιδικό σύστημα και είναι άμεσα υπεύθυνα για τη ρύθμιση...... Επεξηγηματικό Λεξικό Ψυχολογίας

BASAL NUCLEI - (πυρήνες basalis), υποφλοιώδεις πυρήνες, βασικά γάγγλια, συσσώρευση γκρίζας ύλης στο πάχος της λευκής ύλης των εγκεφαλικών ημισφαιρίων των σπονδυλωτών, που εμπλέκονται στο συντονισμό του dvigat. δραστηριότητα και σχηματισμός συναισθημάτων. αντιδράσεις. Β. Ι. μαζί με...... Βιολογικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό

Basal Ganglia, Basal Ganglia (Basal Ganglia) - αρκετά μεγάλα σμήνη γκρίζας ύλης που βρίσκονται στο πάχος της λευκής ύλης του μεγάλου εγκεφάλου (βλέπε Εικ.). Περιλαμβάνουν caudate (caudate) και φακοειδείς πυρήνες (φακοειδείς πυρήνες) (σχηματίζουν το ραβδωτό σώμα (corpus striatum)), και...... Ιατρικοί όροι

BASAL GANGLES, BASAL NUCLEUS - (βασικά γάγγλια) αρκετά μεγάλα σμήνη γκρίζας ύλης που βρίσκονται στο πάχος της λευκής ύλης του μεγάλου εγκεφάλου (βλέπε Εικ.). Περιλαμβάνουν caudate (caudate) και φακοειδείς πυρήνες (φακοειδείς πυρήνες) (σχηματίζουν το ραβδωτό σώμα (corpus... Επεξηγηματικό Λεξικό Ιατρικής

GANGLES BASAL - [από ελληνικά γάγγλιο tubercle, κόμβος, υποδόριος όγκος και βάση βάση] υποφλοιώδεις συσσωρεύσεις νευρικών κυττάρων που συμμετέχουν σε διάφορες αντανακλαστικές πράξεις (βλ. επίσης Ganglion (1 τιμή), υποφλοιώδεις πυρήνες)... Ψυχοκινητικά: λεξικό

βασικός πυρήνας - (n. basales, PNA, συνώνυμο: βασικά γάγγλια άνευ αντικειμένου., I. υποφλοιώδες) I. βρίσκεται στη βάση των εγκεφαλικών ημισφαιρίων. έως I. β. περιλάβετε caudate και φακοειδή ya., περίφραξη και αμυγδαλή... Ένα μεγάλο ιατρικό λεξικό

Νευρικό σύστημα - ένα σύνολο δομών στο σώμα των ζώων και των ανθρώπων, που συνδυάζει τις δραστηριότητες όλων των οργάνων και συστημάτων και διασφαλίζει τη λειτουργία του σώματος στο σύνολό του στη συνεχή αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον. Ν. Δ. αντιλαμβάνεται...... Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια

Δομή και λειτουργία βασικών γαγγλίων

Ο όρος βασικοί πυρήνες (ή, όπως ονομάζονται επίσης βασικά γάγγλια) σημαίνει ότι αυτοί οι πυρήνες βρίσκονται στη βάση των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, πλευρικά προς το diencephalon. Αποτελούν περίπου το 3% του όγκου των ημισφαιρίων. Σε γενική δομή, είναι παρόμοια με τους πυρήνες των βλαστών και χωρίζονται σε ξεχωριστές ομάδες με στρώματα λευκής ύλης. Εξαιτίας αυτού, έχουν μια κάπως ετερόκλητη εμφάνιση, η οποία αντικατοπτρίζεται στο όνομα που τις ενώνει - το ραβδωτό σώμα (corpus striatum).

Εκτός από το ραβδωτό σώμα, τα βασικά γάγγλια περιλαμβάνουν επίσης ένα φράχτη - ένα λεπτό στρώμα γκρίζας ύλης που βρίσκεται πλευρικά στον φακοειδή πυρήνα και χωρίζεται από αυτό με ένα διάφραγμα λευκής ύλης (η εξωτερική κάψουλα) και την αμυγδαλή (αμυγδαλή) - που βρίσκεται κάτω από τον φακοειδή πυρήνα στο πολύ μπροστινό μέρος του κροταφικού λοβού. Οι υποθαλαμικοί πυρήνες και το nigra ουσίας αναφέρονται επίσης ως βασικοί πυρήνες..

Μια ανοιχτή μπάλα αποτελείται από μεγάλους νευρώνες που μοιάζουν με κινητικούς νευρώνες και μικρούς νευρώνες που μοιάζουν με νευρώνες. Οι μεγάλοι νευρώνες δημιουργούν ταχέως αγώγιμες ίνες που καταλήγουν στον κόκκινο πυρήνα και τη μαύρη ουσία του μεσαίου εγκεφάλου, τους πυρήνες του diencephalon και σχηματίζουν την κύρια εξερχόμενη έξοδο του ραβδωτού σώματος.

Ο πυρήνας του πτερυγίου και ο φράκτης αποτελούνται από μικρά κελιά και οι άξονες τους κατευθύνονται κυρίως στην ωχρή μπάλα.

Το σύστημα αυτών των πυρήνων:

- συμμετέχει στο σχηματισμό του εξωπυραμιδικού συστήματος και σχετίζεται με τη ρύθμιση σύνθετων κινήσεων και αυτόματων κινήσεων.

- που εμπλέκονται στην επεξεργασία των αισθητηριακών πληροφοριών, υπό τον έλεγχό της είναι τα κέντρα του υποθαλάμου.

- είναι το υψηλότερο ρυθμιστικό κέντρο για τις αυτόνομες λειτουργίες της θερμορύθμισης και του μεταβολισμού των υδατανθράκων.

Ο πυρήνας του πλέγματος εμπλέκεται στο σχηματισμό ρυθμισμένων αντανακλαστικών, μηχανισμών μνήμης και συναισθημάτων. Το ραβδωτό σώμα δεν λαμβάνει άμεσες εισόδους από τον νωτιαίο μυελό και από τους αισθητήριους πυρήνες του εγκεφαλικού στελέχους. Οι κύριες εισόδους που λαμβάνει αυτή η δομή από:

- εγκεφαλικός φλοιός. Όλες οι φλοιώδεις προεξοχές στο ραβδωτό σώμα είναι οργανωμένες κατ 'ουσία (στην ίδια πλευρά του σώματος), με εξαίρεση τα πεδία 4, 6 και 8, τα οποία σχηματίζουν διμερείς προεξοχές (και στις δύο πλευρές του σώματος)

- από μερικούς θαλαμικούς πυρήνες

- από μαύρη ουσία

- από την αμυγδαλή.

Η απαλή σφαίρα και η μαύρη ουσία είναι οι κύριες δομές του ραβδωτού συστήματος. Αυτές οι δομές στέλνουν ίνες στον θαλάμο, στην περιοχή του μεσαίου εγκεφάλου και στην περιοχή της γέφυρας. Τα συναπτικά τους άκρα έχουν ανασταλτικό συναπτικό αποτέλεσμα (μεσολαβητής - g - αμινοβουτυρικό οξύ).

13. Το σωματικό άκρο.

(συνώνυμα: σύμπλοκο άκρου, σπλαχνικός εγκέφαλος, rinencephalon, thymencephalon) αντιπροσωπεύεται από μια σειρά υποφλοιώδεις δομές του εγκεφάλου, οι οποίες ανήκουν κυρίως στον αρχαίο και τον παλαιό φλοιό. Αυτό το σύστημα περιλαμβάνει:

Περιοχές του παλιού φλοιού: μέση, ή άκρο γύρου, ιππόκαμπος

· Μερικοί σχηματισμοί του νέου φλοιού: κροταφικές και μετωπικές τομές, ενδιάμεση μετωπική χρονική ζώνη

Υποφλοιώδεις δομές: ωχρή σφαίρα, πυρήνας υπερθέρμανσης, κέλυφος, αμυγδαλή, διάφραγμα, υποθάλαμος, σχηματισμός δικτυώματος του μεσαίου εγκεφάλου, μη ειδικοί πυρήνες του θαλάμου.

Οι λειτουργίες του άκρου του συστήματος είναι οι εξής:

· Ρύθμιση της λειτουργίας των εσωτερικών οργάνων. Με βλάβη στο σωματικό άκρο, υπάρχει παραβίαση της δραστηριότητας του καρδιαγγειακού συστήματος, του πεπτικού συστήματος. με βλάβη στους πυρήνες της αμυγδαλής - παραβίαση των μεταβολικών διεργασιών στο μυοκάρδιο. βλάβη στο θησαυροφυλάκιο του εγκεφάλου προκαλεί παραβίαση της παροχής αίματος στη γαστρεντερική οδό (σε έλκος)

Ιππόκαμπος - το υψηλότερο κέντρο μυρωδιάς

· Παρέχει διάφορες μορφές συμπεριφοράς. Η καταστροφή των πυρήνων της αμυγδαλής προκαλεί παραβίαση του ενστίκτου της αναπαραγωγής

· Υπεύθυνος για συναισθηματικές αντιδράσεις.

· Παρέχει διάφορες μορφές μνήμης. Η βλάβη στον ιππόκαμπο προκαλεί οπισθοδρομική αμνησία (απώλεια μνήμης σε προηγούμενα συμβάντα).

· Με βλάβη του cingulate gyrus, απομνημόνευση, ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων.

· Προωθεί την εκδήλωση των ρυθμισμένων αντανακλαστικών.

Το σύμπλεγμα της αμυγδαλής είναι ένας αρκετά μεγάλος πυρηνικός σχηματισμός (σε ανθρώπους - περίπου 10 x 8 x 5 mm), που βρίσκεται στο βάθος του πρόσθιου τμήματος του κροταφικού λοβού πάνω από το οριζόντιο τμήμα του κάτω κέρατος της πλευρικής κοιλίας. Η αμυγδαλή σχηματίζει συνδέσεις με τον υποθάλαμο, κυρίως με το τμήμα του που εμπλέκεται στον έλεγχο της υπόφυσης. Στη μεμβράνη των νευρώνων αυτού του τμήματος της αμυγδαλής υπάρχουν υποδοχείς για το φύλο και τις στεροειδείς ορμόνες των επινεφριδίων. Λόγω αυτού, οι ορμόνες που κυκλοφορούν στο αίμα ελέγχουν τη δραστηριότητα αυτών των νευρώνων και, με τη σειρά τους, μπορούν να επηρεάσουν τον υποθάλαμο και, συνεπώς, την έκκριση από την υπόφυση (ανατροφοδότηση), και επίσης συμμετέχουν σε συμπεριφορές που ελέγχονται από αυτές τις ορμόνες.

Η αμυγδαλή δημιουργεί επίσης εκτεταμένες συνδέσεις με τον οσφρητικό λαμπτήρα. Χάρη σε αυτές τις συνδέσεις, η αίσθηση της οσμής στα ζώα εμπλέκεται στον έλεγχο της αναπαραγωγικής (αναπαραγωγικής) συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, οι φερομόνες (ειδικοί χημικοί ενδιάμεσοι) επηρεάζουν τη σεξουαλική συμπεριφορά μέσω του οσφρητικού συστήματος. Πολλά είδη ζώων έχουν ακόμη και ένα επιπλέον σύστημα οσφρητικής (το λεγόμενο όργανο Jacobson) που μεταδίδει εξειδικευμένες πληροφορίες στις δομές του σωματικού άκρου που σχετίζονται με τη σεξουαλική συμπεριφορά. Στους ανθρώπους, αυτό το σύστημα είναι ανεπαρκώς αναπτυγμένο, αλλά η ύπαρξή του δεν μπορεί να αμφισβητηθεί πλήρως. Προς τούτο μπορεί να δείξει ακόμη και το γεγονός ότι τα αρώματα για γυναίκες και άνδρες είναι διαφορετικά.

Σε πρωτεύοντα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, οι τραυματισμοί της αμυγδαλής μειώνουν τον συναισθηματικό χρωματισμό των αντιδράσεων, επιπλέον, η επιθετικότητα τους στη συμπεριφορά εξαφανίζεται εντελώς.

Ο ιππόκαμπος βρίσκεται στο μεσαίο τμήμα του κροταφικού λοβού. Ένα τμήμα του νέου φλοιού στην περιοχή του ιππόκαμπου (ο λεγόμενος ενδορρινικός φλοιός) καταλαμβάνει μια ιδιαίτερη θέση στο σύστημα επικοινωνίας του ιππόκαμπου. Αυτό το μέρος του φλοιού δέχεται πολλά προσδέματα από σχεδόν όλες τις περιοχές του νεοφλοιού και άλλα μέρη του εγκεφάλου (αμυγδαλές, πρόσθιοι πυρήνες του θαλάμου κ.λπ.) και είναι η κύρια πηγή προσαγωγών στον ιππόκαμπο. Ο ιππόκαμπος λαμβάνει επίσης εισόδους από τα οπτικά, οσφρητικά και ακουστικά συστήματα. Το μεγαλύτερο αγώγιμο σύστημα του ιππόκαμπου είναι η καμάρα που συνδέει τον ιππόκαμπο με τον υποθάλαμο. Επιπλέον, ο ιππόκαμπος και των δύο ημισφαιρίων διασυνδέεται από μια σχισμή (γύψο).

Η βλάβη στον ιππόκαμπο οδηγεί σε χαρακτηριστικά μειωμένη μνήμη και ικανότητα μάθησης. Το 1887, ο Ρώσος ψυχίατρος S. S. Korsakov περιέγραψε σοβαρές διαταραχές της μνήμης σε ασθενείς με αλκοολισμό (σύνδρομο Korsakov). Μεταθανάτια, έδειξαν εκφυλιστική βλάβη στον ιππόκαμπο. Μια διαταραχή της μνήμης εκδηλώθηκε στο γεγονός ότι ο ασθενής θυμήθηκε τα γεγονότα του μακρινού παρελθόντος, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής ηλικίας, αλλά δεν θυμόταν τι του συνέβη αρκετές ημέρες ή και πριν από λίγα λεπτά. Για παράδειγμα, δεν μπορούσε να θυμηθεί τον παθολόγο του: εάν ο γιατρός έφυγε από το θάλαμο για 5 λεπτά, ο ασθενής δεν τον αναγνώρισε σε δεύτερη επίσκεψη.

Για να εξηγήσουμε τις αρχές της ενοποιητικής δραστηριότητας του σωματικού άκρου, έχει προταθεί μια ιδέα σχετικά με την κυκλική φύση των διεργασιών διέγερσης σε ένα κλειστό δίκτυο δομών όπως ο ιππόκαμπος, τα μαστοειδή σώματα, η αψίδα του εγκεφάλου, οι πρόσθιοι πυρήνες του θαλάμου, ο cingulate gyrus - ο λεγόμενος κύκλος Peipec (το 1937, η αμερικανική νευροανατομική δομή αρχή και λήξη στον υποθάλαμο). Ο κύκλος του Peipec πιστεύεται ότι αποτελεί κέντρο συναισθημάτων. Κυκλοφορώντας σε αυτόν τον κύκλο, η διέγερση δημιουργεί μακροχρόνιες συναισθηματικές καταστάσεις, που διατρέχουν τα κέντρα του φόβου και της επιθετικότητας, της ευχαρίστησης και της αποστροφής.

Το σωματικό άκρο στον ανθρώπινο εγκέφαλο εκτελεί μια πολύ σημαντική λειτουργία, η οποία ονομάζεται κίνητρο-συναισθηματική. Το σωματικό άκρο σχετίζεται στενά με τον δικτυωτό σχηματισμό του εγκεφαλικού στελέχους, τόσο δομικά όσο και λειτουργικά. Μαζί σχηματίζουν ένα σύμπλεγμα λεμφα-δικτυωτού. Ολόκληρη η ροή πληροφοριών από τους ενδιάμεσους και τους εξωϋποδοχείς, συμπεριλαμβανομένων των πεδίων υποδοχέα των αισθητηριακών οργάνων, ρέει στο λεμφατικό σύστημα. Εδώ λαμβάνει χώρα η κύρια σύνθεση πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του εσωτερικού περιβάλλοντος του σώματος και των περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν. Εδώ σχηματίζονται στοιχειώδεις ανάγκες (για παράδειγμα, σε τρόφιμα, νερό, αυτοάμυνα). Αυτές οι ανάγκες είναι βιολογικά κίνητρα (κίνητρο - κίνητρο) για έναν συγκεκριμένο τύπο συμπεριφοράς (για παράδειγμα, η αναζήτηση τροφής), που συνοδεύεται από ένα συγκεκριμένο συναισθηματικό χρωματισμό. Τα συναισθήματα μπορεί να είναι είτε θετικά είτε αρνητικά, ανάλογα με την επίτευξη του αποτελέσματος..

Η ικανοποίηση των βιολογικών αναγκών στοχεύει στη διατήρηση της ομοιόστασης και, συνεπώς, στην επιβίωση του βιολογικού συστήματος. Ο έλεγχος της κατάστασης του εσωτερικού περιβάλλοντος πραγματοποιείται από τα αυτόνομα και ενδοκρινικά συστήματα, και το λεμφατικό σύστημα διασφαλίζει τη ρύθμιση των φυτικών-σπλαχνικών-χιουμοριστικών σχέσεων. Το επίπεδο συνείδησης, η δραστηριότητα των κινητικών και διανοητικών λειτουργιών, η κατάσταση της αφύπνισης και του ύπνου εξαρτώνται από την κατάσταση του σωματικού συστήματος.

Βασικά γάγγλια: ανατομία και λειτουργία

Ο εγκεφαλικός φλοιός είναι το πιο ορατό μέρος του ανθρώπινου εγκεφάλου, καθώς και το πιο διάσημο. Η διαίρεσή του σε δύο ημισφαίρια, καθώς και σε τέσσερις λοβούς (μετωπική, βρεγματική, χρονική και ινιακή) είναι γνωστή και μελετημένη από την αρχαιότητα..

Ωστόσο, ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα πολύπλοκο όργανο που έχει διάφορες δομές και θεμελιώδεις υποδομές στον εσωτερικό του χώρο για τη λειτουργία και τη συντήρηση σωματικών και γνωστικών λειτουργιών, συμμετέχοντας σε μεγάλο αριθμό περιοχών. Παραδείγματα αυτών των τμημάτων του εγκεφάλου είναι ο ιππόκαμπος, το σωματικό άκρο ή το σύνολο των πυρήνων που συζητούνται σε αυτό το άρθρο, τα βασικά γάγγλια.

Ποια είναι τα βασικά γάγγλια?

Καλούμε τα βασικά γάγγλια ένα σύνολο αλληλοσυνδεόμενων υποφλοιωδών πυρήνων που βρίσκονται γύρω από το σύστημα του άκρου και την τρίτη κοιλία. Βρίσκονται και στις δύο πλευρές του θαλάμου, στο ύψος του κροταφικού λοβού. Πρόκειται για συστάδες γκρίζας ύλης (δηλαδή, περιοχές στις οποίες συγκεντρώνονται μέρη νευρώνων που δεν είναι μυελινωμένα) που έχουν μεγάλο αριθμό συνδέσεων με άλλες περιοχές του εγκεφάλου, όπως ο φλοιός ή ο θαλάμος, τόσο στο επίπεδο των προσαγωγών όσο και στις εκκρίσεις (λαμβάνουν πληροφορίες από άλλους περιοχές του εγκεφάλου).

Τα βασικά γάγγλια κατανέμονται μεταξύ περιοχών κοντά στο κέντρο του εγκεφάλου, κάτω από τον εγκεφαλικό φλοιό και γύρω από το diencephalon, και λόγω της θέσης τους, παίζουν ρόλο στις ενέργειες που είναι μεταξύ αυτόματων και αυθαίρετων..

Οι κύριοι νευροδιαβιβαστές που δρουν σε αυτές τις περιοχές του εγκεφάλου είναι η ντοπαμίνη ως παθογόνο και το GABA ως ανασταλτικό συστατικό, το οποίο έχει διαφορετικό αποτέλεσμα ανάλογα με τον πυρήνα και τις νευρικές αλυσίδες στις οποίες δρουν.

Τα κύρια συστατικά των βασικών γαγγλίων

Παρά το γεγονός ότι θεωρείται ως ένα σύνολο πυρήνων, δεδομένης της σχέσης τους, τα βασικά γάγγλια αποτελούνται από διαφοροποιημένες υποδομές και, στην πραγματικότητα, είναι φυσικά εύκολο να παρατηρηθούν τα κενά μεταξύ τους. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις βασικές δομές αυτού του συνόλου δομών εγκεφάλου:

1. Ριγέ σώμα

Το ραβδωτό σώμα θεωρείται το κύριο μέρος για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τα βασικά γάγγλια, δηλαδή, είναι μια περιοχή που δέχεται πολλές προβολές από διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου, ενσωματώνοντας πληροφορίες και ενεργώντας με αυτήν. Αποτελείται από έναν νεογέννητο πυρήνα (αποτελούμενο από έναν πυρήνα με υπερηφάνεια), ο οποίος είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνος για τη λήψη προσαγωγών από τη νιτροστρωματική οδό, και έναν φακοειδή πυρήνα (που αποτελείται από putamen και μια ωχρή μπάλα), που εστιάζει περισσότερο στην αποστολή μηνυμάτων σε άλλους πυρήνες του εγκεφάλου.

2. Ο πυρήνας του πτερυγίου

Βρίσκεται κάτω από τον μετωπιαίο λοβό και σε σχέση με το ινιακό. Αυτή η δομή συνδέεται με μια αίσθηση άγχους, μια προειδοποίηση ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά και επίσης με κίνητρα. Αυτό οφείλεται στις συνδέσεις του με τον μετωπιαίο λοβό, ειδικά με τον τροχιακό φλοιό.

3. Putamen

Το θεμελιώδες στοιχείο για τον έλεγχο των αυτοματοποιημένων κινήσεων βρίσκεται κάτω από τον πυρήνα του ουρανού και ενώνεται από την πρόσθια ζώνη. Αυτό οφείλεται στην κίνηση του προσώπου και των άκρων..

4. Ο πλανήτης είναι χλωμός

Λήφθηκε από το diencephalon, βρίσκεται μεταξύ του putamen και της εσωτερικής κάψουλας. Σε αυτή την περίπτωση, έχει μυελινωμένους νευρώνες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση πληροφοριών στον θαλάμο και την ουσιαστική nigra.

5. Μαύρη ύλη

Βρίσκεται κάτω από το θαλάμο, στο στέλεχος του εγκεφάλου, αυτή η δομή, όπως γνωρίζετε, είναι μία από τις κύριες πηγές ντοπαμίνης στον εγκέφαλο. Εμπλέκεται ενεργά στο σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου. Σε σχέση με το ραβδωτό (που αποτελεί μέρος της νιτροστολικής οδού), είναι επίσης πολύ σημαντικό για τον έλεγχο των λεπτών κινήσεων των άκρων και των ματιών.

6. Ο πυρήνας συσσωρεύεται

Βρίσκεται κάτω από μια ανοιχτή μπάλα, λαμβάνει σήματα από την κοιλιακή περιοχή και μεταδίδει σήματα σε απαλό φως. Αυτός ο πυρήνας εμπλέκεται στη διατήρηση ναρκωτικών και εθιστικών συμπεριφορών που σχετίζονται με το σωματικό άκρο.

7. υποθαλαμικός πυρήνας

Στη διασταύρωση του μεσαίου εγκεφάλου και του θαλάμου, η κύρια λειτουργία που δίνεται στον υποθαλαμικό πυρήνα είναι η ρύθμιση των κινητικών λειτουργιών.

8. Κόκκινη ουσία

Αυτή η δομή διατηρεί σημαντικές συνδέσεις με την παρεγκεφαλίδα και τον νωτιαίο μυελό L, που σχετίζονται ιδιαίτερα με το συντονισμό των κινήσεων. Ειδικότερα, έχει ιδιαίτερη σημασία κατά τον έλεγχο των βραχιόνων και των ώμων..

Οι λειτουργίες των βασικών γαγγλίων

Όπως σημειώνεται στην εξήγηση των συστατικών του, οι λειτουργίες των βασικών γαγγλίων είναι ποικίλες, συμμετέχοντας σε πολλές και σημαντικές πτυχές της ζωής μας. Κάνοντας μια γενική επισκόπηση των πτυχών στις οποίες συμμετέχουμε, μπορούμε να πούμε ότι ορισμένες από τις κύριες λειτουργίες της είναι οι εξής:

1. Σχεδιασμός, ολοκλήρωση και έλεγχος της εθελοντικής κίνησης

Μία από τις λειτουργίες για τις οποίες τα βασικά γάγγλια είναι πιο γνωστά είναι η ρύθμιση και διαχείριση εθελοντικών κινητικών ενεργειών. Ενεργώντας μέσω του κορτικοστετριακού περιγράμματος, ενεργούν ειδικά ως ένα ασυνείδητο φίλτρο που απαγορεύει ή επιλέγει τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν, βοηθώντας ιδιαίτερα στον έλεγχο της στάσης του σώματος και στον συντονισμό της ακριβούς / ακριβούς κίνησης των άκρων.

Τα βασικά γάγγλια σάς επιτρέπουν να επισημάνετε το τέλος της κίνησης, να σχεδιάσετε ακολουθίες και να τις προσαρμόσετε εάν είναι απαραίτητο.

2. Διαδικαστική εκπαίδευση

Μια άλλη πτυχή στην οποία τα βασικά γάγγλια έχουν ανώτερη απόδοση στη διαδικασία μάθησης και στον αυτοματισμό της συμπεριφοράς. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης είναι αυτό που σας επιτρέπει να συνηθίσετε να εκτελείτε ακολουθίες ενεργειών, όπως εκείνες που είναι απαραίτητες για οδήγηση, παιχνίδι οργάνου, ξύρισμα ή ράψιμο, επιτρέποντάς σας να διαχειρίζεστε πόρους προσοχής, ώστε να μπορούν να κατευθύνονται σε άλλες εργασίες.

3. Εκτελεστικές λειτουργίες

Τα βασικά γάγγλια συμμετέχουν επίσης ενεργά σε εκτελεστικές λειτουργίες, ιδίως, βοηθά στη διατήρηση της ταχύτητας επεξεργασίας, στο σχεδιασμό γνωστικού επιπέδου και στην ανάπτυξη στρατηγικών για την επίλυση προβλημάτων. Με τον ίδιο τρόπο, οι συνδέσεις των βασικών γαγγλίων με τον τροχιακό φλοιό τους αναγκάζουν να συμμετάσχουν στην αναστολή της συμπεριφοράς.

4. Συμμετοχή στη συναισθηματική και κινητήρια συμπεριφορά

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ορισμένα βασικά γάγγλια, όπως ο πυρήνας, συνδέονται με το άκρο και το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου, δεδομένης της σημασίας του στη διαχείριση της ντοπαμίνης. Έτσι, τα βασικά γάγγλια μπορεί να θεωρούνται ότι εμπλέκονται στη συναισθηματική συμπεριφορά και στην ενίσχυση που προκαλείται από φάρμακα ή διέγερση..

Για παράδειγμα, τα βασικά γάγγλια διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στην κλασική όσο και στην λειτουργική ρύθμιση..

Διαταραχές που σχετίζονται με προβλήματα στα βασικά γάγγλια

Όπως μπορείτε να δείτε, όλα αυτά τα στοιχεία και οι λειτουργίες καθιστούν τα βασικά γάγγλια θεμελιώδη στοιχεία για την ορθή λειτουργία του σώματος..

Αλλά. Τι συμβαίνει όταν συμβαίνει ένας τραυματισμός ή ένα γεγονός που αναγκάζει αυτούς τους πυρήνες να μην συντονίζονται ή να ενεργούν με λάθος τρόπο; Σε αυτήν την περίπτωση, μπορούμε να βρούμε μερικά από τα ακόλουθα προβλήματα και διαταραχές, που συνήθως σχετίζονται με υπογλυκαιμικά ή υπερκινητικά προβλήματα, δηλαδή σχετίζονται με την κίνηση.

1. Πάρκινσον

Η πιο κοινή και γνωστή διαταραχή που προκαλείται από μειωμένη λειτουργία των βασικών γαγγλίων είναι η νόσος του Πάρκινσον. Ο παρκινσονισμός ή η σιωπή ανάπαυσης είναι τα πιο αναγνωρίσιμα συμπτώματα αυτής της ασθένειας. Παρατηρείται επίσης μυϊκή ακαμψία και απώλεια αυθόρμητων κινήσεων. μαζί με σοβαρή βραδυκινησία ή απώλεια ταχύτητας και διαταραχές βάδισης.

Αυτή η διαταραχή εμφανίζεται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του εκφυλισμού και του θανάτου των ντοπαμινεργικών κυττάρων νιτροστατρίου, γεγονός που οδηγεί σε σημαντική απώλεια μετάδοσης ντοπαμίνης χωρίς να φτάσει πληροφορίες στον κινητικό φλοιό.

  • Σχετικό άρθρο: "Πάρκινσον: Αιτίες, συμπτώματα, θεραπεία και πρόληψη"

2. Χάντινγκτον Κορέα

Πρόκειται για μια νευροεκφυλιστική γενετική ασθένεια που προκαλείται από μια αλλαγή στο κυρίαρχο γονίδιο στο χρωμόσωμα νούμερο τέσσερα με πλήρη διείσδυση. Προκαλεί υπερκινητικά συμπτώματα: η ασθένεια προκαλεί ανεξέλεγκτες κινήσεις, όπως χορό (εξ ου και το όνομα "Κορέα"), και σημαντική απώλεια εκτελεστικών λειτουργιών και μνήμης. Η ανεπάρκεια προκαλείται κυρίως από το θάνατο των νευρώνων του πυρήνα του πτερυγίου, ιδιαίτερα των GABAergic και χολινεργικών νευρώνων.

3. Σύνδρομο απώλειας ψυχικής αυτο-ενεργοποίησης

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα βασικά γάγγλια σχετίζονται με τα προσωπικά κίνητρα. Ως εκ τούτου, οι τραυματισμοί σε αυτές τις περιοχές μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες από αυτή την άποψη. όπως με το σύνδρομο απώλειας ψυχικής ενεργοποίησης ή το PAP.

Αυτή η διαταραχή, επίσης γνωστή ως καθαρή ψυχική ακινησία ή απώλεια έναρξης ή διατήρηση της δράσης, προκαλεί ακραία παθητικότητα στον πάσχοντα, χάνοντας την ικανότητα ενδιαφέροντος, αυθορμητισμού και κινήτρου. Όποιος υποφέρει μπορεί να αναγνωρίσει την ανεπάρκεια τους, οπότε δεν υπάρχει ανοσογνωσία, αλλά δείχνουν μεγάλη αδιαφορία γι 'αυτούς.

4. Διαταραχές που προκαλούνται από τικ και το σύνδρομο Tourette

Σε διαταραχές όπως το σύνδρομο Tourette, οι οποίες χαρακτηρίζονται από κινήσεις, φωνητικά, χειρονομίες ή πολύ στερεοτυπικές συμπεριφορές που γίνονται άγνωστα Σοβαρή βλάβη στα βασικά γάγγλια. Πιο συγκεκριμένα, πιστεύεται ότι αυτές οι διαταραχές μπορεί να σχετίζονται με προβλήματα σύγχυσης..

5. Άλλες σχετικές διαταραχές

Εκτός από αυτές τις διαταραχές, οι αλλαγές στα βασικά γάγγλια συμβαίνουν συνήθως με μεγάλο αριθμό ψυχολογικών προβλημάτων. Για παράδειγμα, με την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή ή την ADHD, οι αλλαγές σε αυτά τα εγκεφαλικά συστήματα μπορούν και πρέπει να είναι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΑΓΚΛΑΝΤΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΑΓΚΛΑΝΤΩΝ

Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι οι λειτουργίες ενός τόσο τεράστιου μέρους του εγκεφάλου όπως τα βασικά γάγγλια είναι τόσο ασήμαντες όσο παρουσιάζεται στις σύγχρονες ιατρικές πηγές..

Αυτή η εκπαίδευση παίζει το ρόλο της αντιστάθμισης ή του φρένου σε πολλές ενεργειακές και ορμονικές διεργασίες, οι οποίες τείνουν να αναπτύξουν μια χιονοστιβάδα. Τα βασικά γάγγλια είναι επίσης το έναυσμα για δράση. Επιβάλλουν την επιλογή της δράσης που θα καταφύγει την επόμενη στιγμή: δείτε, ακούστε ή τρέξτε κ.λπ..

Χωρίζουμε τις μορφολογικές δομές των βασικών γαγγλίων σύμφωνα με λειτουργικά χαρακτηριστικά σε τρεις ομάδες.

Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει το ραβδωτό σώμα (corpus striatum), το οποίο αποτελείται από τον πυρήνα του πυρήνα (πυρήνας caudatus) και το κέλυφος (putamen), και μια ανοιχτή μπάλα (globus palidus). Οι παρακάτω λειτουργίες είναι χαρακτηριστικές..

1. Εργαστείτε με προγράμματα ενεργειακά κορεσμένης μνήμης.

2. Η επίδραση, λόγω της πρώτης λειτουργίας, στον άξονα του χρόνου, στον υποθάλαμο, στα λευκά και στα οπλοστάσια, καθώς και, σε μικρό βαθμό, στους μετωπιαίους λοβούς και στην παρεγκεφαλίδα.

3. Οι προαναφερθείσες δομές δημιουργούν και περιλαμβάνουν προγράμματα που ενεργοποιούν τις ενεργοποιήσεις ενός συμπλέγματος συμπεριφοράς ενός ατόμου σε κάθε συγκεκριμένη κατάσταση.

4. Η πρώτη ομάδα βασικών γαγγλίων συμμετείχε στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ημισφαιρίων.

5. Λόγω της συγκεκριμένης «πυκνής» ενέργειας των βασικών γαγγλίων, δημιουργείται ένα πρόσθετο μπλοκ που προστατεύει τον υποθάλαμο, το μυελό oblongata και το τετραπόλο από ενεργειακές διαταραχές στις δομές οπλοστασίων και όχι μόνο: δυνατές καταστροφές ενέργειας είναι δυνατές μέσω του 6ου και του 7ου τσάκρα.

6. Σε περίπτωση σοβαρού μηχανικού τραυματισμού στον εγκέφαλο ή βλάβης του από επιθετικούς παράγοντες, για παράδειγμα, μικροοργανισμούς ή ογκολογική διαδικασία, δημιουργείται ένα ειδικό ενεργειακό κέλυφος για την αποθήκευση μεγάλων τμημάτων κωδικοποιημένων και αρχειοθετημένων πληροφοριών.

Η δεύτερη ομάδα αντιπροσωπεύεται από υποθαλάμους πυρήνες (πυρήνας subthalamicus), οι οποίοι συμμετέχουν όχι μόνο στη ρύθμιση των κινήσεων, αλλά χρησιμοποιούνται επίσης για τη δημιουργία τμημάτων φόβου και επιθετικότητας. Αυτές οι δομές είναι επίσης αρκετά επιρρεπείς σε ενέργεια ενός συγκεκριμένου επιπέδου, αντιδρώντας σε προγράμματα που έχουν "κρίμα".

Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει μαύρη ύλη ή μαύρη ουσία (ουσιαστικά nigra). Έχει αρκετά αυτόνομες λειτουργίες, η κύρια από τις οποίες είναι ο έλεγχος της λειτουργίας του φακού σε σχήμα διαμαντιού. Ο έλεγχος συνίσταται στην εφαρμογή ενός σήματος, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας της μήτρας πολυνουκλεοτιδίων. Στο μέλλον, η διαδικασία επηρεάζεται επίσης από την ενέργεια της μαύρης ουσίας..

ΟΜΑΔΑ. ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΣΩΜΑ

Ας εξετάσουμε λεπτομερέστερα τις λειτουργίες του ραβδωτού σώματος (Εικ. 8.1).

1. Εργαστείτε με υπερβολικά κορεσμένα προγράμματα μνήμης.

Οι δομές των οπλοστασίων έχουν ετερογενή ενεργειακό κορεσμό, η οποία οφείλεται σε πολλούς παράγοντες: την ακολουθία πληροφοριών από τους ακουστικούς και οπτικούς αναλυτές, τον αριθμό των προγραμμάτων σε λειτουργία και τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και την εμφάνιση νέων προγραμμάτων.

Το έργο του εγκεφάλου δεν είναι μια ομοιόμορφη διαδικασία, αλλά η αρμονία δεν συνίσταται στην ίση κατανομή ενέργειας σε όλες τις περιοχές της λευκής ύλης, του φλοιού και του υπο-φλοιού. Περισσότερο ή λιγότερο ισορροπημένο ενεργητικό μπορεί να παρατηρηθεί μόνο στο κουκούλι της υποκρανιακής ενέργειας και στα ανώτερα στρώματα των φλοιών. Σε δομές οπλοστασίων, υπάρχουν πάντα περιοχές αυξημένης δραστηριότητας, δηλαδή κορεσμός πληροφοριών ενέργειας. Μερικές φορές αυτό οδηγεί σε ένα είδος ανταγωνισμού μεταξύ τμημάτων πληροφοριών Αυτό συμβαίνει όταν πρέπει ταυτόχρονα να εισέλθουν σε ένα πρόγραμμα οπλοστασίου. Ταυτόχρονα, οι ίδιες πληροφορίες με ασήμαντες διαφορές μπορούν να έρθουν στο πρόγραμμα από διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου. Αν και ο εγκέφαλος διαθέτει μηχανισμούς για το σχηματισμό νέων προγραμμάτων, οι εισερχόμενες πληροφορίες μπορεί να μην είναι αρκετές για την εκκίνηση τους..

Τα εισερχόμενα θραύσματα πληροφοριών δεν μπορούν να υπάρχουν αυτόνομα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είναι σε θέση να περιμένουν μέχρι να επεξεργαστεί το προηγούμενο κομμάτι και να πάρει τη θέση του στο πρόγραμμα. Απίσημη «πτώση» στα βασικά γάγγλια. Υπάρχουν πολλά τέτοια θραύσματα πληροφοριών-ενέργειας, αλλά η περιοχή του σχηματισμού τους είναι τεράστια. Τα βασικά γάγγλια τα απορροφούν σαν σφουγγάρι.

Για παράδειγμα, αναπτύσσεται ένα πρόγραμμα σχετικά με τα ρούχα. Οι δομές της Άρσεναλ έλαβαν πληροφορίες ότι ο άντρας φορούσε ένα κοστούμι. Έπειτα έρχεται ένα άλλο κομμάτι που το μπουφάν δεν είναι κουμπωμένο. Το ακόλουθο κομμάτι πληροφοριών αναφέρει ότι το μπουφάν είναι κουμπωμένο, αλλά δεν υπάρχει κουμπί. Και τα τρία θραύσματα δεν έχουν θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ τους, αλλά έχουν ορισμένες αποχρώσεις. Μόνο ένας από αυτούς μπορεί να συμμετάσχει στο επιθυμητό πρόγραμμα. Οι πληροφορίες σχετικά με τη στολή υποβάλλονται σε επεξεργασία με ταχύτητα αστραπής, αν και μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη αλυσίδα. Σε αυτήν την περίπτωση, δύο άλλα θραύσματα, που φέρουν προσθήκες, κατεβαίνουν στα βασικά γάγγλια.

Στο ριγωτό σώμα των βασικών γαγγλίων, ο πυρήνας και το κέλυφος αλληλοσυνδέονται από άλτες που σχηματίζουν εσοχές με τη μορφή κόγχων. Δεν είναι μόνο συνδετικό μορφολογικό στοιχείο, αλλά και λειτουργική μονάδα.


Τα θραύσματα ενεργειακής πληροφορίας που προέρχονται από δομές οπλοστασίων στο ραβδωτό σώμα δεν αποτελούν ομοιογενή μη ρυθμιζόμενη μάζα. Μακριά, τα περισσότερα μη απαιτούμενα θραύσματα υψηλής έντασης ενέργειας συσσωρεύονται στο μπροστινό μέρος του ραβδωτού σώματος, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται στον πυρήνα που κατέρρευσαν. Διεισδύουν στα ανώτερα στρώματα του πυρήνα του πτερυγίου και, χωρίς να δημιουργούν εκρήξεις ενέργειας, μετακινούνται κατά μήκος των εσωτερικών του δομών προς την κεφαλή (caput πυρήνες caudati). Τα εσωτερικά ενεργειακά ρεύματα του πυρήνα με φτερά φέρουν ένα εισερχόμενο θραύσμα πληροφοριών, όπως ένα πλωτό ποτάμι, χωρίς να το αλλάξουν. Αυτή τη στιγμή, μπορεί να προκύψει μια ομαλή ομάδα θραυσμάτων πληροφοριών, αλλά δεν συνεπάγεται την κυριολεκτική τους σύνδεση.

Στη δομή του ραβδωτού σώματος, τα μεγάλα θραύσματα ενεργειακής πληροφόρησης είναι πολύ λιγότερο κοινά από τα σύντομα, λιγότερο πληροφοριακά και ενεργειακά εντατικά. Κατά όγκο όλων των πληροφοριών αποτελούν περίπου το 1/5 του.

Τα θραύσματα της πληροφορίας, που κυκλοφορούν κατά μήκος του πυρήνα του πυρήνα, πέφτουν στο κέλυφος. Σύμφωνα με αυτές τις μορφολογικές δομές των βασικών γαγγλίων, οι πληροφορίες μπορούν να κυκλοφορούν από 30 δευτερόλεπτα έως αρκετές ώρες και μερικές φορές αρκετές ημέρες.

Η κυκλοφορία των θραυσμάτων πληροφοριών συμβαίνει γύρω από τις κόγχες του πυρήνα και του κελύφους. Οι συνεχώς λαμβανόμενες ροές πληροφοριών περιστρέφονται γύρω από τις κόγχες σε μια σπείρα, από την περιφέρεια έως το κέντρο. Ο διαχωρισμός των θραυσμάτων πληροφοριών γίνεται σύμφωνα με το "ειδικό βάρος" τους. Οι ελαφρύτεροι εγκαθίστανται και μετακινούνται προς τα οπίσθια κλαδιά του πυρήνα του πτερυγίου μέσα στις κόγχες. Σημεία εφαρμογής για τα πιο ογκώδη θραύσματα είναι το κέλυφος των βασικών γαγγλίων, οι χρονικοί άξονες και οι δομές οπλοστασίων. Πολύ λίγες πληροφορίες μπορούν να σταλούν στον εγκεφαλικό φλοιό και τα παράθυρα της υποκρανιακής ενέργειας.

2. Η αλληλεπίδραση των βασικών γαγγλίων, προγράμματα δομών οπλοστασίων, χρονικών αξόνων, υποθάλαμου, μετωπιαίων λοβών, παρεγκεφαλίδας και άλλων δομών του εγκεφάλου.

Επιτάχυνση στον πυρήνα της ουράς, μέρος των πληροφοριών σπρώχνει στο κέντρο των κόγχων και, στη συνέχεια, στις δομές του οπλοστασίου. Τα μη αξιωμένα θραύσματα περνούν από τα περιφερειακά τμήματα των κόγχων στο κέλυφος. Εδώ είναι κλειστά και έχουν τη μορφή "πλωτών". Ταυτόχρονα, το ενεργειακό τους συστατικό βρίσκεται στα άνω μέρη του κελύφους και το στοιχείο πληροφοριών - στο κάτω μέρος. Στο κέλυφος, ορισμένες «επιπλέουσες» ενεργειακές πληροφορίες σχηματίζουν μάλλον εύθραυστους δακτυλίους στους οποίους οι πληροφορίες ομαδοποιούνται παρουσία οποιασδήποτε ομοιότητας.

Οι πληροφορίες που δεν βρίσκουν σημεία εφαρμογής μετακινούνται σε κόγχες, σπεύδουν στο κεντρικό τους μέρος με επακόλουθη κυκλοφορία στην εφαρμογή. Στις συσκέψεις και τις παραλλαγές, μια ή η άλλη βέλτιστη επιλογή βρίσκεται. Οι αλυσίδες πληροφοριών που σχηματίζονται στο κέλυφος κινούνται κατά μήκος των περιφερειακών στρωμάτων των κόγχων στα ανώτερα τμήματα του πυρήνα του πτερυγίου και στη συνέχεια στα μπροστινά κέρατά του. Από αυτούς τους ιστότοπους, αποστέλλονται αμέσως στο εσωτερικό μέρος των θέσεων και περαιτέρω στις δομές των οπλοστασίων, όπου συνήθως δημιουργούν ένα νέο πρόγραμμα ή συνεχίζουν την ολοκλήρωση των ημιτελών.

Οι πληροφορίες που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικά συναισθήματα, δηλαδή, που δεν ικανοποιούν τις πιστωτικές θέσεις, μπαίνουν στα βαθύτερα στρώματα του κελύφους, όπου περνάει γρήγορα σε κύκλους. Αυτό του δίνει αδράνεια και, ως αποτέλεσμα, μια σπάνια ενεργοποίηση.

Υπάρχουν πολλοί παράπλευροι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία ομαδοποίησης πληροφοριών..

1. Πιστωτική εγκατάσταση του ατόμου.

2. Χρονικός άξονας.

4. Ορμονικό υπόβαθρο προς το παρόν. σωματικό σύστημα.

5. Διαδικασίες που συμβαίνουν στους άξονες σταθεροποίησης των εγκεφαλικών ημισφαιρίων.

6. Η ενέργεια εκρήγνυται στο υποκράνιο ενεργειακό παράθυρο.

Ας εξετάσουμε λεπτομερέστερα τους πλευρικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία ομαδοποίησης πληροφοριών στο ραβδωτό σώμα των βασικών γαγγλίων.

1. Πιστωτική εγκατάσταση του ατόμου.

Οποιαδήποτε πληροφορία πέφτει στα βασικά γάγγλια έχει τη δική της ενεργειακή «βαφή», επιπλέον, τα θραύσματά της έχουν μια συγκεκριμένη ομαδοποίηση. Τα θραύσματα πληροφοριών που φτάνουν στα βασικά γάγγλια, λόγω της ενεργειακής τους ατομικότητας, έχουν μια συγκεκριμένη σειρά σε επαφή με το κέλυφος. Η ίδια ακολουθία παρατηρείται όταν μετακινείστε στα κεντρικά στρώματα των θέσεων και κατά την επανεισδοχή σε δομές οπλοστασίων. Οι πιστωτικές πληροφορίες είναι πιο ενεργές και ομαδοποιούνται πιο γρήγορα..

Η ενέργεια ορισμένων τμημάτων πληροφοριών που πέφτουν στα βασικά γάγγλια είναι κοντά στους χρονικούς άξονες. Λόγω της επιρροής τέτοιων πληροφοριακών θραυσμάτων στους χρονικούς άξονες πάνω από τους πυρήνες της μαύρης ουσίας, είναι δυνατή μια τοπική αλλαγή στο «χρώμα» της ενέργειας τους. Ορισμένα, αν και ασήμαντα, τμήματα πληροφοριών μπορούν έτσι να φτάσουν στη βιο-οθόνη. Σε αυτήν την περίπτωση, οι άξονες παράδοσης είναι χρονικοί άξονες, στη δομή των οποίων αλλάζουν οι «γωνίες κλίσης» ορισμένων ενεργειακών εξαρτημάτων. Αυτό σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ενεργειακές διαδικασίες όχι μόνο του σώματος και του κελύφους πεδίου στο σύνολό του, αλλά και ορισμένα χαρακτηριστικά των χρονικών κινήσεων του διπλού κελύφους σε μια μεταβαλλόμενη κατάσταση συνείδησης.

Τα προγράμματα της Arsenal σε αυτήν την περίπτωση, απροσδόκητα, μπορούν να ξεκινήσουν την επεξεργασία τμημάτων πληροφοριών που σχηματίστηκαν πριν από 1-2 χρόνια. Για παράδειγμα, κατά το συντονισμό του διαύλου διαστημικής-επικοινωνίας της διαστημικής επικοινωνίας, οι μηχανισμοί οπλοστασίων μπορούν ξαφνικά να δώσουν μια ολόκληρη σειρά παλμών που εισάγουν παρεμβολές. Ο μεσολαβητής μπορεί απροσδόκητα να θέλει να κοιτάξει τα λουλούδια στο χωράφι. Τέτοια αποτελέσματα δημιουργούν σήματα από τα βασικά γάγγλια που μεταφέρονται στον άξονα του χρόνου.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι πληροφορίες πίστωσης και έκτακτης ανάγκης επεξεργάζονται συχνότερα. Οι δακτύλιοι πληροφοριών ενέργειας στο κέλυφος σχηματίζονται πολύ πιο ενεργητικά από ό, τι τη νύχτα, όταν η μήτρα πολυνουκλεοτιδίων ξετυλίγεται και υποβάλλεται σε επεξεργασία η προγραμματισμένη πληροφορία. Αυτό δεν σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου η διαδικασία είναι αργή ή με άλλο τρόπο. Αυτή τη στιγμή της ημέρας, μπορεί να προκύψει μια εξαιρετική παραλαβή αρκετά μεγάλων ποσών πιστωτικών πληροφοριών. Επιπλέον, το μπλοκ πληροφοριών μπορεί να προέλθει όχι μόνο από κάποια εντατικά επεξεργασμένη ενότητα προγραμμάτων οπλοστασίων, αλλά και από άλλα τμήματα του φλοιού. Για παράδειγμα, παρατηρούνται οι ινιακοί ή οι μετωπικοί λοβοί, αν και οι μετωπικοί λοβοί εμπλέκονται λιγότερο συχνά. Στη διαδικασία, δημιουργούνται νέες συνδέσεις που μπορούν να ξεκινήσουν το διαχωρισμό του φάντασμα της ενέργειας του κελύφους και της κίνησής του στο χρόνο. Ένα άτομο που ξυπνάει θα το αντιληφθεί ως «προφητικό» όνειρο.

4. Ορμονικό υπόβαθρο προς το παρόν. σωματικό σύστημα.

Το σωματικό σύστημα λειτουργεί σε δύο βασικούς τρόπους: ηρεμία και ακραίες καταστάσεις. Σε κατάσταση ηρεμίας, το σωματικό άκρο δεν έχει σχεδόν καμία επίδραση στην ομαδοποίηση πληροφοριών στα βασικά γάγγλια. Μερικές εκρήξεις μπορούν να «χρωματίσουν» το ενεργειακό συστατικό του εισερχόμενου θραύσματος, δίνοντας μια συγκεκριμένη σκιά στην αντίληψή του. Αυτό δεν ισχύει για την άμεση αντίληψη. Ας υποθέσουμε, στο πλαίσιο των πληροφοριών που δημιουργούνται, ένα άτομο ξαφνικά προσέχει την αναταραχή των νεφών στον ουρανό του ηλιοβασιλέματος.

Όταν εμφανίζεται ένας ενοχλητικός παράγοντας, το λεμφατικό σύστημα καθαρίζει τον πυρήνα της υπάρχουσας ροής πληροφοριών. Παράγει μια ενεργητική «έκρηξη» που απενεργοποιεί τα άνω τμήματα και ανοικοδομεί ολόκληρη την εργασία του φλοιού. Σε ακραίες περιπτώσεις, ασήμαντα τμήματα πληροφοριών σε δομές οπλοστασίων φαίνεται να παγώνουν. Πολύ ενεργά προγράμματα ικανά να επιλύσουν την κατάσταση έρχονται στο προσκήνιο, αν και με κάποια καθυστέρηση..

Η ενέργεια των άνω στρωμάτων του φλοιού μεταβαίνει στην παροχή των πιο σημαντικών προγραμμάτων. Τα τμήματα πληροφοριών αυτών των προγραμμάτων όχι μόνο ενεργοποιούν τους μηχανισμούς φόβου και επιθετικότητας, αλλά επίσης πέφτουν στον πυρήνα και το κέλυφος. Εάν την ίδια στιγμή οι αλυσίδες πληροφοριών ομαδοποιούνται, επηρεάζουν όχι μόνο τα θαλαμικά, υποθαλαμικά, υπόφυση μέρη του εγκεφάλου παρακάτω, αλλά και τους χρονικούς άξονες για να επεξεργαστούν την απάντηση στο φόβο και την επιθετικότητα. Ενεργοποιούν επίσης τα κέντρα κινητήρα, αλλά όχι σε επίπεδο αντανακλαστικού, αλλά με το οπλοστάσιο μνήμης συνδεδεμένο.

5. Η επίδραση στην εργασία των σταθεροποιητικών αξόνων των εγκεφαλικών ημισφαιρίων.

Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια εντατική επεξεργασία πληροφοριών σε κάποια ομάδα προγραμμάτων οπλοστασίων με την ταυτόχρονη άφιξη νέων μπλοκ από το περιβάλλον. Υπάρχει μια άφθονη απόρριψη στο ριγέ σώμα με αρκετά ομοιόμορφες πληροφορίες. Στη διαδικασία περιλαμβάνονται αρκετές θέσεις του πυρήνα και του κελύφους. Αυτό επιτρέπει (λόγω της εγγύτητας με τον υποθάλαμο και τους άξονες σταθεροποίησης) να προσθέσει ή, αντίθετα, να μειώσει τον αριθμό των ενεργειακών γεφυρών και να αυξήσει το ενεργειακό δυναμικό. Η αναδυόμενη αντίδραση στοχεύει στη χρήση της ίδιας ζώνης οπλοστασίου, αλλά με πληρέστερη ενεργειακή υποστήριξη. Κατά κανόνα, η διαδικασία δεν γίνεται παθολογική. Ωστόσο, αυτό μπορεί να προκαλέσει έναν από τους συνδέσμους στην παθολογική εστίαση, έως την επιληψία, με αδυναμία ολόκληρου του συστήματος (δεδομένου ότι η επιληψία είναι συχνά κληρονομική ασθένεια).

6. Το αποτέλεσμα του παραθύρου υποκρανιακής ενέργειας.

Βασικά, αυτό το εφέ αναφέρεται στις αρνητικές ή ακατάλληλες πληροφορίες πιστωτικών ρυθμίσεων που συσσωρεύονται στα κάτω επίπεδα του κελύφους. Υπό την επίδραση των πεδίων του παραθύρου υποκρανιακής ενέργειας, αυτές οι πληροφορίες μπορούν είτε να καταστραφούν (που είναι σπάνιες) είτε να προκαλέσουν έντονες διαταραχές. Το παράθυρο υποκρανιακής ενέργειας είναι ευαίσθητο σε τέτοιου είδους πληροφορίες. Σε μικρές ποσότητες, είναι ακόμη διεγερτικό λόγω της ειδικής φύσης της ενέργειας.

Μεγάλα τεμάχια τέτοιων πληροφοριών προκαλούν το σχηματισμό ενός χαρακτηριστικού θρόμβου στις υποκράνιες ενεργειακές δομές. Κινείται μέσω του κουκούλι και, με υψηλό ενεργειακό κορεσμό σε αυτήν τη ζώνη, είναι σε θέση να δράσει στα βασικά γάγγλια - περισσότερο στο κέλυφος και λιγότερο στην ωχρή μπάλα, καταστρέφοντας αρνητικές πληροφορίες.

Υπάρχουν επίσης δύο επιπλέον τρόποι επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με το ραβδωτό σώμα..

6. 1. Ορισμένα κομμάτια πληροφοριών που προέρχονται συχνότερα από τον φλοιό, λόγω της υψηλής έντασης ενέργειας ή με υψηλή ταχύτητα προόδου μέσω των φλοιικών δομών, πέφτουν στον πυρήνα του ουρανού. Από αυτό, τα θραύσματα κινούνται με ταχύτητα αστραπής στο εσωτερικό μέρος των κόγχων, όπου περιστρέφονται αρκετά γρήγορα χωρίς να αφήνουν το κέλυφος. Αλληλεπιδρούν με σχετικά θραύσματα υψηλής ταχύτητας ή κορεσμένα με ενέργεια των οπλοστασίων. Συμπληρώνονται με πληροφορίες από θραύσματα οπλοστασίων, επιστρέφουν στη ζώνη του οπλοστασίου και μπορούν επίσης να συμπληρώσουν οποιοδήποτε πρόγραμμα κλείνει από την άποψη της ενέργειας ή να δημιουργήσουν νέα..

Μακρές αλυσίδες πληροφοριών που δεν έχουν υψηλή ένταση ενέργειας αλλά είναι αρκετά σημαντικές μπορούν επίσης να καταρρεύσουν στα βασικά γάγγλια. Τέτοιες δομές δεν καταρρέουν και, χωρίς να εισέλθουν στο κέλυφος, μετακινούνται στα επιφανειακά επίπεδα του πυρήνα που βρίσκεται σε φούσκωμα, πιο κοντά στις κόγχες. Στο μέλλον, αυτές οι αλυσίδες, όπως και στην περίπτωση που περιγράφεται παραπάνω, μπορούν να ενσωματωθούν σε οποιοδήποτε μπλοκ πληροφοριών σε δομές οπλοστασίων ή να δημιουργήσουν το δικό σας πρόγραμμα.

6.2. Ο δεύτερος μηχανισμός επεξεργασίας πληροφοριών σχετίζεται με τους μετωπιαίους λοβούς, το cingulate gyrus και την παρεγκεφαλίδα. Αυτές οι δομές μέσω του δικού τους πεδίου μπορούν να επηρεάσουν το κέλυφος και, σε μικρότερο βαθμό, την ωχρή μπάλα, καθορίζοντας την ατομικότητα των κινητικών ενεργειών. Για παράδειγμα, ένα νευρικό τσιμπούρι ή ένα είδος βάδισης. Αν και το τελευταίο καθορίζεται από παρεγκεφαλιδικές δομές, τα πληροφοριακά θραύσματα που πέφτουν στα βασικά γάγγλια μπορούν να αφήσουν το σημάδι τους σε αυτό.

Από τις κύριες δομές οπλοστασίων, οι επεξεργασμένες πληροφορίες εισέρχονται στις κόγχες του πυρήνα. Από το cingulate gyrus (το οπλοστάσιό του), οι πληροφορίες έρχονται στο κέλυφος ή, αναβοσβήνοντας, σε μια ανοιχτή μπάλα. Στο κέλυφος, μπορεί να σχηματίσει νέους «δακτυλίους επίπλευσης» ή να ενσωματωθεί σε υπάρχοντες.

Η λήψη πληροφοριακών θραυσμάτων από τους μετωπικούς λοβούς είναι γενικά παρόμοια, αλλά μερικά από αυτά μπορούν αμέσως να βυθιστούν στα βαθύτερα στρώματα του κελύφους. Το κέλυφος διαχωρίζεται από τον απαλό κόσμο μέσω ενός λεπτού διαμερίσματος, όπου οι πληροφορίες προέρχονται από τους μετωπιαίους λοβούς και την παρεγκεφαλίδα κατά μήκος των αγωγών των νευρικών οδών. Επηρεάζει τη διανομή και την ομαδοποίηση όλων των πληροφοριών που έρχονται στα βασικά γάγγλια από δομές οπλοστασίων. Έτσι, κατάλληλες πληροφορίες από τους μετωπιαίους λοβούς εισάγονται στα αφηρημένα προγράμματα των βρεγματικών και ινιακών μερών του εγκεφάλου. Έτσι επιλύεται η ερώτηση, "τι μπορεί να γίνει από αυτό που θα ήθελα να κάνω." Υπάρχει εξισορρόπηση και μεταφορά πληροφοριών από τους μετωπικούς λοβούς σε άλλα μέρη των εγκεφαλικών ημισφαιρίων και αντίστροφα.

ΤΟΙΧΟ ΜΠΑΛΑ

Η ανοιχτή μπάλα μπορεί να διακρίνει τέσσερις κύριες λειτουργίες.

1. Ο μηχανισμός ενεργοποίησης του ανθρώπινου συμπλέγματος συμπεριφοράς.

Η ανοιχτή μπάλα είναι η κύρια διασταύρωση όπου πραγματοποιείται η επιλογή δράσης. Στο στρώμα μεταξύ του κελύφους και της ανοιχτής σφαίρας (lamina medullaris lateralis), όπως και σε ανθρακούχο χαρτί, υπάρχει ήδη ένα αλλοιωμένο ενεργειακό ίχνος των πληροφοριών που λαμβάνονται στο κέλυφος. Αυτό το ίχνος δεν επαναλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά των πληροφοριών, αλλά είναι, όπως ήταν, το σύνολο του φορέα.

Από την άλλη πλευρά, ο γύρος cingulate, η παρεγκεφαλίδα και οι μετωπικοί λοβοί δρουν στην ωχρή μπάλα μέσω των νευρικών δικτύων και στο επίπεδο ενέργειας. Τα πεδία των θαλαμικών πυρήνων (όπου επεξεργάζονται οι αλυσίδες της μελλοντικής μήτρας πολυνουκλεοτιδίων) και το πεδίο της ίδιας της μήτρας επηρεάζουν επίσης την ωχρή μπάλα. Έτσι, τα ακόλουθα στοιχεία συμμετέχουν στο κίνητρο των ενεργειών ενός ατόμου: παρεγκεφαλίδα, μετωπικοί λοβοί, γυροσκόπιο, αντίγραφα του ίχνους πληροφοριών της πυρηνικής ζώνης του θαλάμου και δικά τους προγράμματα ανοιχτής μπάλας.

Τα δικά του προγράμματα διαμορφώνονται στη χλωμή μπάλα - τραχύ σχέδιο για το τι εργάζονται οι δομές των οπλοστασίων. Τα ασήμαντα στοιχεία ενεργειακής πληροφορίας από δομές οπλοστασίων δεν προκαλούν αλλαγές εδώ.

Εάν οι δομές του οπλοστασίου είναι απασχολημένοι με την επίλυση ενός προβλήματος, τότε τα σπασμένα θραύσματα πληροφοριών ενέργειας αρχίζουν να βομβαρδίζουν εντατικά το κέλυφος, που εμφανίζεται στο στρώμα με τη μορφή πολλών ιχνών.

Η ουσία του ενδιάμεσου στρώματος μεταξύ του κελύφους και της ωχρής σφαίρας είναι μια πολύ δραστική ένωση υδατανθράκων-πρωτεϊνών, ενεργειακής έντασης. Η ανοιχτή μπάλα αποτελείται από πολλούς πυραμιδικούς σχηματισμούς προσανατολισμένους με τη βάση προς το κέλυφος, και με τις κορυφές προς τον θαλάμο. Ο αριθμός τους κυμαίνεται από 10 έως 15 χιλιάδες και αποτελούνται κυρίως από πρωτεϊνικά μόρια. Η ανίχνευση των πυραμιδικών σχηματισμών είναι δυνατή μόνο in vivo, αφού μετά το θάνατο η δομή μιας ωχρής σφαίρας γίνεται σχεδόν ομοιογενής μάζα.

Οι πληροφορίες που αντανακλώνται στο στρώμα με τη μορφή ενός ενεργειακού ίχνους μπορούν να ξεκινήσουν μία από τις πυραμίδες. Η ενεργειακή ώθηση, περνώντας το πυραμιδικό σώμα από τη βάση στην κορυφή, συγκεντρώνεται. Η γωνία με την οποία ήρθε η ώθηση στον θαλάμο σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε το σήμα και να διεγείρει συγκεκριμένους θαλαμικούς πυρήνες. Οι πυρήνες, με τη σειρά τους, στέλνουν μια παραγγελία μέσω των νευρωνικών κυκλωμάτων εναλλαγής για να εκτελέσουν μια ενέργεια.

Οι πληροφορίες από την παρεγκεφαλίδα και το cingulate gyrus, που φτάνουν κατά μήκος των νευρικών κυκλωμάτων, επηρεάζουν το πεδίο της, κυρίως στο κέλυφος και στο στρώμα. Από την παρεγκεφαλίδα, τους μετωπιαίους λοβούς και το cingulate gyrus, λαμβάνονται πληροφορίες πίστωσης. Με το πεδίο του, δημιουργεί ένα είδος φίλτρου ενέργειας στο κέλυφος και το στρώμα. Για αυτόν τον λόγο, ακόμη και οι πληροφορίες που είναι σημαντικές για συγκεκριμένα προγράμματα, που εμπίπτουν στο κέλυφος από δομές οπλοστασίων, ενδέχεται να μην υποβάλλονται σε επεξεργασία για κάποιο χρονικό διάστημα, εάν δεν έχει πιστωτική εστίαση.

Έτσι, η ενεργειακή πληροφοριακή συνιστώσα με τους μετωπικούς λοβούς και το cingulate gyrus υπαγορεύει τον πιστωτικό προσανατολισμό στην παρακίνηση της δράσης και το παρεγκεφαλικό συστατικό - το πλαίσιο εντός του οποίου επιτρέπεται αυτή ή αυτή η δράση λόγω της ενσάρκωσης και των γονότυπων προγραμμάτων.

Ταυτόχρονα, ο μεσολαβητής της ντοπαμίνης παίζει ρόλο όχι μόνο παράγοντας έναρξης, καθώς το άτομο αποφάσισε ακόμα τι να κάνει.

Στη νόσο του Πάρκινσον, ο μηχανισμός κινήτρου και η επιλογή δράσης δεν υποφέρουν. Ένα άτομο δεν μπορεί απλώς να κάνει μια δράση ποιοτικά, για παράδειγμα, να πάρει ένα ποτήρι και να το βάλει στο σωστό μέρος. Αλλά μπορεί να το πάρει με τα δόντια του και να αναδιατάξει.

Η δομή της ανοιχτής μπάλας αντικατοπτρίζει συνολικά παράγοντες. Εδώ μπορεί κανείς να μιλήσει όχι τόσο για εθνικές ή θρησκευτικές αποκλίσεις όσο για τη δημιουργική δυνατότητα. Ας πούμε για το βαθμό φαντασίας του καλλιτέχνη ή του συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας ή για το βαθμό πολυπλοκότητας ενός ατόμου.

2. Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ημισφαιρίων.

Ο κύριος ρόλος στην εξισορρόπηση των οπλοστασίων πληροφοριών των δύο ημισφαιρίων ανήκει στη βιο-οθόνη. Δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ημισφαιρίων, καθώς δεν είναι λειτουργικά σχεδιασμένα να αλληλεπικαλύπτονται. Η μερική συμπληρωματικότητα αυτών των δομών εξηγεί την εκπληκτική προσαρμοστικότητα ενός ατόμου και την ικανότητά του να επιλύει προβλήματα. Στην αρχή της ζωής, ο εγκέφαλος έχει τεράστιες δυνατότητες για τη δική του αναδιάρθρωση για να αντισταθμίσει τη ζημιά στα μέρη του. Με την ηλικία, η πλαστικότητα του μειώνεται και μια ειδική εξειδίκευση αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ημισφαίρια..

Τα θραύσματα πληροφοριών που ήρθαν στα βασικά γάγγλια από ένα ημισφαίριο έχουν κάποιες διαφορές και, κατά κανόνα, δεν γίνονται ιδιοκτησία ενός άλλου. Αλλά στο δρόμο της επιστροφής, μπορούν μερικώς να φτάσουν στο άλλο ημισφαίριο κατά μήκος του φλοιού δημιουργώντας αδέσποτους παλμούς στην περιοχή του cingulate gyrus. Είναι επίσης δυνατό να μετακινηθούν σε παρόμοια προγράμματα στο αντίθετο ημισφαίριο..

Η κύρια ανταλλαγή μεταξύ των ημισφαιρίων πραγματοποιείται στα μονοπάτια "μετωπικοί λοβοί - κέλυφος" και "cingulate gyrus - shell". Σε αυτές τις περιοχές, τα θραύσματα πληροφοριών και των δύο ημισφαιρίων τροποποιούνται και συμπληρώνονται μόνο λόγω επαφής, περνώντας από τα παροδικά νευρικά κυκλώματα στην περιοχή πάνω από την ωχρή σφαίρα. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ημισφαιρίων μέσω του corpus callosum είναι ακόμη λιγότερο έντονη. Δεν υπάρχει άμεση επαφή μεταξύ του κροταφικού, του βρεγματικού και του ινιακού λοβού και των δύο ημισφαιρίων.

3. Προστασία του υποθάλαμου, του μυελού oblongata και του τετραπολίου από ενεργειακές διαταραχές στις δομές οπλοστασίων.

Με βάση την καθορισμένη λειτουργία αυτής της μονάδας, γίνεται κατανοητό ότι η ενέργειά της είναι αρκετά υψηλή. Κάντε μια παρέκκλιση.

Όλες οι δομές που παράγουν ορμόνες και μεσολαβητές είναι σχηματισμοί υψηλής ενεργειακής έντασης και ενέργειας. Η ενέργεια ενός τέτοιου σώματος δεν αποτελεί εμπόδιο στην ενέργεια ενός άλλου. Λόγω του μεσολαβητή της ντοπαμίνης, τα βασικά γάγγλια δημιουργούν ένα ισχυρό ενεργειακό υπόβαθρο που «καλύπτει» τα ασθενέστερα μέρη του εγκεφάλου, όπως ο υποθάλαμος, ο μυελός oblongata και το τετραπόλιο..

Όσο μεγαλύτερη είναι η «εξάπλωση» της ενέργειας του οργάνου, τόσο ασθενέστερες είναι οι προστατευτικές του λειτουργίες. Όσον αφορά τις ελιές του medulla oblongata, αναφέρθηκε ότι η διασπορά της ενέργειάς τους είναι πολύ μεγάλη. Το πεδίο τους ξεπερνά τη μορφολογική δομή, καλύπτοντας τον άξονα του χρόνου. Η ενέργεια της ελιάς είναι πιο συγκεκριμένη και σε μικρότερο βαθμό έχει προστατευτικές ιδιότητες. Η διασπορά της ενέργειας των βασικών γαγγλίων είναι ελάχιστη. Υπάρχει μια εντοπισμένη ενεργειακή δομή του κελύφους και του πυρήνα. Δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για βαθιές μονάδες. Αυτή η πυκνή ενέργεια μπορεί να αντέξει ακόμη και ενεργειακές βλάβες από το 6ο και το 7ο τσάκρα, προστατεύοντας από την επιρροή τους τις πιο διαφοροποιημένες ενεργειακές μονάδες παρακάτω.

Σε αλλοιωμένες καταστάσεις συνείδησης, η ενέργεια των βασικών γαγγλίων παύει να κυριαρχεί.

4. Αποθήκευση μεγάλων τμημάτων πληροφοριών σε περίπτωση εγκεφαλικής βλάβης.

Η μηχανική εγκεφαλική βλάβη μπορεί να είναι ενδογενής ή εξωγενής. Ενδογενείς τραυματισμοί - θρόμβωση με περαιτέρω διακοπή της παροχής αίματος σε οποιοδήποτε μέρος του εγκεφάλου. Εξωγενές - Εξωτερικό τραύμα.

Από το κατεστραμμένο τμήμα του εγκεφάλου έως τον πυρήνα του πτερυγίου και το κέλυφος του αντίστοιχου μισού, οι μήτρες προγράμματος πέφτουν με τη μορφή πλήρων κυκλωμάτων μακράς βρόχου που περιέχουν μπλοκ πληροφοριών. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτές οι μονάδες αναλαμβάνουν τις λειτουργίες της κατεστραμμένης περιοχής του φλοιού και του υπο-φλοιού και το άτομο δεν χάνει το οπλοστάσιο των αποθεματικών πληροφοριών από αυτήν τη ζώνη. Μόνο εκείνες οι ενότητες πληροφοριών χάνονται των οποίων η ενεργή εργασία συνέβη κατά τη στιγμή της έκθεσης στον επιβλαβή παράγοντα. Επιπλέον, το ραβδωτό σώμα δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τη δραστηριότητα της τραυματισμένης περιοχής του φλοιού. Αν και το άλλο ημισφαίριο συνδέεται επίσης με την επίλυση του προβλήματος, δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί ένα εντελώς υπάρχον κενό. Το ενεργειακό φορτίο σε υγιείς περιοχές αυξάνεται. Εάν οι υποδιαιρέσεις του ραβδωτού σώματος καταστραφούν, ένα άτομο πεθαίνει.

Η έννοια αυτού του μηχανισμού εκδηλώνεται πλήρως όταν προετοιμάζεται το κέλυφος για διαχωρισμό σε περίπτωση θανάτου. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι απαραίτητη η συμμετρία των ενεργειακών δομών του πυρήνα και του κελύφους.

Η επίδραση ενός κακοήθους όγκου του εγκεφάλου είναι παρόμοια με το μηχανικό τραύμα, καθώς η ανάπτυξή του οδηγεί ακριβώς σε μηχανικό τραύμα. Εάν ο όγκος αρχίσει να επηρεάζει τα βασικά γάγγλια, το άτομο πεθαίνει. Αν παραμείνει ζωντανός, χάνει το μυαλό του.

Υπάρχει ένας αριθμός ιών των οποίων η ενέργεια μοιάζει με την ενέργεια των αδέσποτων παλμών. Βρίσκονται κοντά σε ενεργειακές δομές οπλοστασίων. Το σώμα τους αντιλαμβάνεται ως δικούς τους κόλπους του κόλπου που βρίσκονται σε ένα μέρος που δεν είναι χαρακτηριστικό για αυτούς - το αγγειακό κρεβάτι.

Η αναγνώριση του ιικού παράγοντα συμβαίνει όταν υπάρχουν πάρα πολλοί ψευδο-παλμοί. Κανονικά, μια τέτοια ποσότητα των ίδιων τύπων ενεργειακών σχηματισμών που παράγονται από τον εγκέφαλο δεν μπορεί να είναι. Μόλις ο αριθμός τους φθάσει σε μια κρίσιμη τιμή, όλες οι μονάδες πληροφοριών ελεύθερης ενέργειας απορρίπτονται και στερεώνονται στον πυρήνα και το κέλυφος. Εδώ έρχονται επίσης παλμοί με φορέα υλικού. Στην τελευταία περίπτωση, το υλικό συστατικό βρίσκεται στην επιφάνεια του κελύφους και το ενεργειακό πληροφοριακό στοιχείο είναι στα βάθη. Οι ιοί ταυτόχρονα παραμένουν "δεν καλύπτονται" και καταστρέφονται. Μετά την εξάλειψη ξένων σωμάτων, τα μέσα ενημέρωσης επιστρέφουν στις συνήθεις λειτουργίες τους. Τέτοιες λοιμώξεις, για παράδειγμα, περιλαμβάνουν ιούς που μολύνουν τους βλεννογόνους των οφθαλμών..

Διαβάστε Για Ζάλη