Κύριος Κλινικές

Το ανεύρυσμα κληρονομείται

Τα γενεαλογικά φυτά περιγράφονται σε μεγάλους αριθμούς, όπου ασθένειες όπως η επέκταση της αορτικής ρίζας, το ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής, η τομή των τοιχωμάτων της αορτής χωρίς επέκτασή της ή ένας συνδυασμός αυτών των εκδηλώσεων κληρονομείται από ένα αυτοσωματικό κυρίαρχο τσιπ χωρίς σημάδια δυσπλασίας του συνδετικού ιστού.

Λόγω της σημαντικής μεταβλητότητας και της φυσικής εξέλιξης των αορτικών νόσων, η ανάγκη εντοπισμού πιθανών ετεροζυγώτων ελλείψει συμπτωμάτων νόσου είναι πολύ αμφίβολη, όπως και η επιβεβαίωση του αυξημένου κινδύνου σε συγγενείς που βρίσκονται στην αναπαραγωγική περίοδο και δεν θέλουν να χάσουν μια τέτοια ασθένεια στα παιδιά τους.

Ο συνδυασμός μιας ανερχόμενης αορτικής ανατομής με μια αμφίπλευρη αορτική βαλβίδα και μια αορτική συνάρτηση είναι μια καλά μελετημένη παθολογία, αν και, με εξαίρεση τις σπάνιες οικογενειακές περιπτώσεις, οι παθογενετικοί μηχανισμοί παραμένουν μη γνωστοί. Με μια συγγενή αμφίδρομη βαλβίδα αορτής, ανωμαλίες ελαστικών ινών και μικροϊνών βρίσκονται στο τοίχωμα των εγγύς τμημάτων της αορτής.

Όλα τα άτομα με συγγενή αμφίδρομη αορτική βαλβίδα ή συνάρτηση της αορτής πρέπει να εξεταστούν για να προσδιοριστεί η επέκταση της αορτικής ρίζας και οι συγγενείς τους πρώτης γραμμής θα πρέπει να εξεταστούν για την παρουσία και των δύο τύπων βλαβών. Τέτοιες συστάσεις βασίζονται εν μέρει σε δεδομένα ότι η παρουσία μιας αμφίπλευρης βαλβίδας αορτής είναι μια συγγενής δυσπλασία με τη μορφή κυκλοφορίας αίματος αριστερού κυρίαρχου με σχετικά υψηλό κίνδυνο παθολογίας σε αδέλφια, αδελφές και απογόνους του proband.
Σε αρκετές οικογένειες, η αυτοσωματική κυρίαρχη κληρονομιά της αμφίπλευρης αορτικής βαλβίδας συσχετίστηκε με μετάλλαξη του γονιδίου NOTCH1.

Σε δύο οικογένειες με αυτοσωμικό κυρίαρχο τύπο κληρονομιάς αρτηριακού ανευρύσματος και ελαφρώς αυξημένη ευθραυστότητα του δέρματος με τάση να μώλωπες, διάφορες μεταλλάξεις βρέθηκαν στο γονίδιο που κωδικοποιεί προκολλαγόνο τύπου III. Έτσι, ανάλογα με τη μετάλλαξη, η ανεπάρκεια κολλαγόνου τύπου III προκαλεί είτε αγγειακή μορφή συνδρόμου Ehlers-Danlos ή ρήξη κληρονομικής αρτηρίας, μια μορφή που είναι πολύ λιγότερο έντονη, αλλά και δραματική όσον αφορά το θάνατο.

Σε οικογένειες όπου βρίσκονται μεταλλάξεις, συνιστάται η διεξαγωγή προκλινικής και προγεννητικής διάγνωσης. Ωστόσο, η υπόθεση ότι οι περισσότερες περιπτώσεις ανευρύσματος της αορτής, συμπεριλαμβανομένων των ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής στους ηλικιωμένους, μπορεί να εξηγηθεί από μεταλλάξεις του γονιδίου κολλαγόνου τύπου III, είναι αβάσιμες..

Οι οικογένειες με ανεύρυσμα, στρωματοποίηση ή και τις δύο παθολογίες της θωρακικής αορτής έχουν εξεταστεί εκτενώς. οι ανιχνευόμενοι φαινότυποι σχετίζονται με πέντε θέσεις: 3p25-p24.2, 5ql.3-ql4, 9q33-q34, 11q23.3-q24 και 6pl3.13-pl.3-12. Για οικογενειακές ασθένειες που συνδέονται με τον τόπο Sp. οι μεταλλάξεις στο γονίδιο TGFBR2 είναι υπεύθυνες · μια μετάλλαξη στο γονίδιο TGFBR1 (9q33-q34) ανιχνεύθηκε σε έναν ασθενή. Μεταλλάξεις στο γονίδιο MYH11 που κωδικοποιούν τη βαριά αλυσίδα μυοσίνης στο βραχίονα του χρωμοσώματος 16 προκαλούν ανάντη αορτική ανατομή που σχετίζεται με ΟΑΡ.

Αποδείχθηκε ότι η προδιάθεση για διαστρωμάτωση του αυχενικού τοιχώματος της αρτηρίας σε νέους σε μια σειρά οικογενειών σχετίζεται με λεντινίνωση, που πιθανώς κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο (λεντιγκίνωση ή φαινομενική γενικευμένη μελάνωση, είναι μια δερματοπάθεια άγνωστης αιτιολογίας, που χαρακτηρίζεται από εξάνθημα κηλίδων λεντιγόνας σε όλο το δέρμα). Βρέθηκε μια σύνδεση μεταξύ της στρωματοποίησης των τραχηλικών αρτηριών και των ενδοκρανιακών αιμορραγιών, ειδικά παρουσία συγγενών ελαττωμάτων του CVS, ιδιαίτερα με αμφίπλευρη αορτική βαλβίδα ή με το συνδυασμό του αορτού.

Τα αποτελέσματα μιας επίσημης γενετικής ανάλυσης που διεξήχθη σε 91 οικογένειες, όπου ένας ασθενής με ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής χρησίμευσε ως ιροβάνδη, υποδηλώνει ότι υπάρχει μια προδιάθεση για την αυτόματη κληρονομιά της εσοχής των τελευταίων ανευρυσμάτων. Τα αποτελέσματα αυτής και άλλων μελετών δικαιολογούν την ανάγκη για σάρωση υπερήχων σε στενούς συγγενείς ασθενών με διασταλμένη κοιλιακή αορτή.

Συγγενής ταραχή των αρτηριών

Πρόκειται για μια αυτοσωματική υπολειπόμενη ασθένεια με επεισόδια που μοιάζουν με εγκεφαλικό επεισόδιο και με την παρουσία σοβαρά περίπλοκων εξωεγκεφαλικών και ενδοεγκεφαλικών αρτηριών, η περιφερική πνευμονική στένωση συνήθως διαγιγνώσκεται σε βρέφη. Ωστόσο, αυτή η ασθένεια βρίσκεται όχι μόνο σε μικρά παιδιά. Πρόσφατα, σε ορισμένους ενήλικες, αποκαλύφθηκε έντονη αδυναμία διαφόρων αρτηριών των ελαστικών και μυϊκών τύπων, συχνά με ελάχιστα συμπτώματα..

Το κύριο ελάττωμα σχετίζεται με το γονίδιο GLUT10 που κωδικοποιεί τον μεταφορέα γλυκόζης της πυρηνικής μεμβράνης. Ο παθογενετικός μηχανισμός πιστεύεται ότι επηρεάζει τη ρύθμιση των εξωκυτταρικών πρωτεϊνών μήτρας που ελέγχουν την έκφραση του ΤΟΡ-β. Με άλλα λόγια, αυτό το σύνδρομο σχετίζεται σε κάποιο βαθμό με διαταραχές που προκαλούνται από μεταλλάξεις στα γονίδια του υποδοχέα TGF-βήτα..

Εγκεφαλικό ανεύρυσμα

Περιγραφή

Ανεύρυσμα εγκεφαλικών αγγείων - χαρακτηριστικά της νόσου

Το ανεύρυσμα είναι μια πολύ επικίνδυνη ασθένεια που σχετίζεται με μειωμένη εγκεφαλική κυκλοφορία. Με αυτό, εμφανίζεται μια προεξοχή του αρτηριακού τμήματος. Αυτό μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους και η παθολογία αναπτύσσεται σε οποιαδήποτε ηλικία, αν και είναι πολύ σπάνια στα παιδιά. Οι στατιστικές δείχνουν ότι η ασθένεια αναπτύσσεται συχνά στις γυναίκες. Για άγνωστους λόγους, μεγάλο ποσοστό ασθενών με ανεύρυσμα καταγράφεται στην Ιαπωνία και τη Φινλανδία..

Ο κίνδυνος της νόσου είναι ότι είναι δύσκολο να διαγνωστεί. Συχνά είναι ασυμπτωματική και ανιχνεύεται μόνο όταν ρήξη του ανευρύσματος. Χωρίς έγκαιρη θεραπεία, αυτή η κατάσταση μπορεί να είναι θανατηφόρα, επειδή προκαλεί ενδοκρανιακή αιμορραγία ή αιμορραγία. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αποτελεσματικές μέθοδοι για την πρόληψη του ανευρύσματος, μπορείτε μόνο να προσπαθήσετε να μειώσετε την πιθανότητα ρήξης του. Η ασθένεια αντιμετωπίζεται κυρίως με τη βοήθεια χειρουργικής επέμβασης. Είναι πολύ σημαντικό να προσέχετε την κατάστασή σας και να συμβουλευτείτε έναν γιατρό εάν εμφανιστούν ενοχλητικά συμπτώματα..

Περιγραφή της ασθένειας

Σύμφωνα με το ICD, το εγκεφαλικό ανεύρυσμα αναφέρεται σε μια ομάδα ασθενειών του κυκλοφορικού συστήματος. Κατά τη διάρκεια του σχηματισμού του, συμβαίνει ζημιά στο τοίχωμα του αγγείου. Ένα μέρος του προεξέχει, σχηματίζοντας έναν σάκο γεμάτο με αίμα. Μπορεί να ασκήσει πίεση στα γειτονικά αγγεία και τα νεύρα, προκαλώντας διάφορες νευρολογικές διαταραχές.

Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα ανεύρυσμα δεν προκαλεί ενόχληση στον ασθενή. Ο κίνδυνος έγκειται στο γεγονός ότι το τοίχωμα του αγγείου στη θέση της προεξοχής είναι αραιωμένο και υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να συμβεί ρήξη του. Σε περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις, αυτή η κατάσταση οδηγεί στο θάνατο του ασθενούς.

Το ανεύρυσμα μπορεί να σχηματιστεί σε σχεδόν οποιοδήποτε αγγείο. Αλλά πιο συχνά η προεξοχή λαμβάνει χώρα κοντά στη βάση του κρανίου. Παρόμοια αρτηριακά ανευρύσματα εγκεφαλικών αγγείων προκύπτουν λόγω του γεγονότος ότι η αρτηριακή πίεση είναι υψηλότερη από ότι σε άλλα αγγεία. Και εάν υπάρχει μια μικρή ζημιά σε ένα από τα στρώματα του τοιχώματος της αρτηρίας, μέρος του προεξέχει υπό την πίεση του αίματος.

Τύποι εγκεφαλικών ανευρύσεων

Για να περιγράψουν την ασθένεια με περισσότερες λεπτομέρειες και να συνταγογραφήσουν τη σωστή θεραπεία, οι γιατροί διακρίνουν πολλούς τύπους ανευρύσεων. Ταξινομούνται ανάλογα με τον τόπο καταγωγής, τη μορφή και ακόμη και ανάλογα με την ηλικία εμφάνισης..

Μερικές φορές υπάρχει ένα συγγενές ανεύρυσμα των εγκεφαλικών αγγείων, αλλά κυρίως είναι μια επίκτητη ασθένεια. Η προεξοχή των τοιχωμάτων των αγγείων μπορεί να είναι μικρή, μεσαία και μεγάλη. Είναι επίσης σημαντικό να προσδιοριστεί πού αναπτύσσεται το ανεύρυσμα..

Διάφοροι τύποι της νόσου διακρίνονται σε μορφή · το ιερό ανεύρυσμα αναπτύσσεται συχνότερα στα εγκεφαλικά αγγεία. Εμφανίζεται λόγω τοπικής βλάβης του αγγειακού τοιχώματος, στην περιοχή της οποίας σχηματίζεται ένας σάκος γεμάτος με αίμα. Μπορεί να αναπτυχθεί και να σπάσει ανά πάσα στιγμή..

Κατά τη διάγνωση και την επιλογή της σωστής θεραπείας, είναι σημαντικό να γνωρίζετε πόσα ανευρύσματα σχηματίζονται στα αιμοφόρα αγγεία του ασθενούς. Τις περισσότερες φορές, εμφανίζονται μεμονωμένα ελαττώματα. Αλλά υπάρχουν επίσης πολλαπλά ανευρύσματα των εγκεφαλικών αγγείων, λόγω των οποίων μπορεί να μειωθεί η παροχή αίματος σε ορισμένες περιοχές.

Εγκεφαλικό ανεύρυσμα: Αιτίες

Γιατί συμβαίνει βλάβη στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων; Μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες. Ο κύριος λόγος για την ανάπτυξη ανευρύσματος είναι η υψηλή αρτηριακή πίεση. Με υπέρταση, η διόγκωση του τοιχώματος του αγγείου σε αδύναμο σημείο μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Και γιατί δημιουργείται ένα τέτοιο ελάττωμα?

Μετά από κλειστό τραύμα στο κεφάλι, παρατηρείται συχνά διαστρωμάτωση του τοιχώματος του αγγείου. Το ανεύρυσμα μπορεί να σχηματιστεί σε αυτό το σημείο. Ελαττώματα στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων μπορούν να σχηματιστούν μετά από φλεγμονή των μεμβρανών του εγκεφάλου που προκαλείται από μόλυνση.

Η ανάπτυξη ανευρυσμάτων προκαλείται επίσης από διάφορες ασθένειες: καρκινικούς όγκους, πολυκυστικές νεφρικές παθήσεις, αθηροσκλήρωση και άλλα. Η αγγειακή βλάβη μπορεί να προκληθεί από μια συστηματική λοίμωξη που εξαπλώνεται μέσω του αίματος. Αυτό, για παράδειγμα, σύφιλη ή ενδοκαρδίτιδα.

Διάφορες συγγενείς γενετικές ή αυτοάνοσες ασθένειες προκαλούν εξασθένιση του συνδετικού ιστού. Αυτό δημιουργεί επίσης τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση ανευρύσματος. Η χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, καθώς και το κάπνισμα, διαταράσσει την κυκλοφορία του αίματος και εξασθενεί τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων, προκαλώντας μια προεξοχή των τομών τους.

Μερικές φορές μια ασθένεια αναπτύσσεται ήδη κατά τη γέννηση. Αν και ο αριθμός αυτών των περιπτώσεων είναι πολύ μικρός, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει προδιάθεση για την εμφάνισή του. Αλλά πιο συχνά, το εγκεφαλικό ανεύρυσμα κληρονομείται όχι από μόνο του, αλλά με τη μορφή γενετικών ανωμαλιών και ελαττωμάτων του συνδετικού ιστού.

Εκδήλωση της νόσου

Συχνά τα ανευρύσματα στον εγκέφαλο είναι μικρά και δεν προκαλούν αρνητικές συνέπειες. Ο ασθενής μπορεί να ζήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να παρατηρήσει αυτό το ελάττωμα. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμπτώματα του ανευρύσματος είναι πολύ έντονα. Αυτό συμβαίνει όταν:

 • το μέγεθος του ανευρύσματος είναι μεγάλο.
 • ο ασθενής έχει παθολογίες στο έργο του καρδιαγγειακού συστήματος.
 • το ανεύρυσμα εντοπίζεται σε μια σημαντική περιοχή του εγκεφάλου.
 • ο ασθενής δεν τηρεί προληπτικά μέτρα.

Οι συνέπειες του εγκεφαλικού ανευρύσματος

Η προεξοχή μέρους του αγγειακού τοιχώματος οδηγεί σε διάφορες διαταραχές στην κατάσταση υγείας του ασθενούς. Και όσο περισσότερα ανευρύσματα στον εγκέφαλο, τόσο χειρότερο είναι. Σε τι οδηγεί ο σχηματισμός του σάκου στο τοίχωμα του αγγείου;?

Εξαιτίας αυτού, η ροή του αίματος επιβραδύνεται και οι ιστοί πίσω από το ανεύρυσμα τροφοδοτούνται χειρότερα με οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Λόγω της αναταραχής στην κίνηση του αίματος, αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβων στο αίμα. Με την ανάπτυξη του ανευρύσματος, συμπιέζει τους γύρω ιστούς, τα αιμοφόρα αγγεία και τα νεύρα. Οι πιο επικίνδυνες συνέπειες παρατηρούνται στο διάλειμμα..

Ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος

Όταν σπάσει το τοίχωμα του αγγείου, εμφανίζεται αιμορραγία, η οποία προκαλεί σοβαρή βλάβη στο νευρικό σύστημα, αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και ακόμη και θάνατο. Επομένως, με την παρουσία αυτής της νόσου, είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσετε τα μέτρα που συνιστά ο γιατρός σας για να αποφύγετε ένα τέτοιο αποτέλεσμα..

Εάν δείτε έναν γιατρό εγκαίρως, μπορείτε να αποτρέψετε την αιμορραγία. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ακολουθήσετε όλες τις συστάσεις: να παίρνετε τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, να τρώτε σωστά, να μην εργάζεστε υπερβολικά και να υποβάλλονται τακτικά σε εξέταση.

Χειρουργική αφαίρεση ανευρύσματος

Αφού εξετάσει και προσδιορίσει τον τύπο της νόσου, ο γιατρός αποφασίζει ποια επέμβαση θα χρησιμοποιήσει για θεραπεία. Για να αποφευχθεί η ρήξη του ανευρύσματος, κάντε το ψαλίδισμα. Με τη βοήθεια ενός μεταλλικού κλιπ, το πόδι του προεξέχοντος τμήματος του δοχείου τρυπιέται. Έτσι, το ανεύρυσμα των εγκεφαλικών αγγείων αντιμετωπίζεται συχνά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ασθενής στη συνέχεια έχει αναπηρία. Μετά από μια τέτοια θεραπεία, πρέπει να τηρηθούν πολλοί περιορισμοί, αλλά αυτό δεν εμποδίζει την εμφάνιση νέων ανευρύσεων.

Σε δύσκολες περιπτώσεις, όταν υπάρχουν πολλές παραμορφώσεις, το ψαλίδισμα δεν θα βοηθήσει. Στη συνέχεια γίνεται ενδοαγγειακή απόφραξη εγκεφαλικών ανευρύσεων. Ένα ειδικό μεταλλικό στεντ εισάγεται στην κοιλότητα και προστατεύει το τοίχωμα του αγγείου από ρήξη. Η ανάρρωση μετά από χειρουργική επέμβαση μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες. Αλλά μετά από αυτό, ο ασθενής πρέπει να αλλάξει τον τρόπο ζωής του.

Οι συνέπειες της εγκεφαλικής ανευρύσματος

Μια τέτοια θεραπεία επιστρέφει σχεδόν εντελώς τον ασθενή σε έναν κανονικό τρόπο ζωής. Με σωστή αποκατάσταση μετά τη χειρουργική επέμβαση, η απόδοση αποκαθίσταται πλήρως. Εάν η θεραπεία γίνει εγκαίρως, τότε μπορεί να αποφευχθεί η υποτροπή της νόσου. Για τον έλεγχο είναι απαραίτητο να υποβάλλεται σε τακτική εξέταση από γιατρό.

Μερικές φορές η χειρουργική επέμβαση μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές. Πιο συχνά αυτό συμβαίνει σε ηλικιωμένους και εξασθενημένους ασθενείς με ταυτόχρονες χρόνιες παθήσεις. Ίσως η ανάπτυξη της απόφραξης των αγγείων, των συχνών σπασμών τους. Όλα αυτά οδηγούν σε λιμό οξυγόνου..

Εγκυμοσύνη με εγκεφαλικό ανεύρυσμα

Η ρήξη του ανευρύσματος είναι πιο επικίνδυνη για τη ζωή του ασθενούς. Και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αυξάνεται η πιθανότητα ενός τέτοιου αποτελέσματος. Άλλωστε, όλες οι αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα μιας γυναίκας αντικατοπτρίζονται στα αγγεία. Επιπλέον, ο όγκος του αίματος αυτή τη στιγμή αυξάνεται, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ανευρύσματος και της ρήξης του.

Ο κίνδυνος είναι ότι συχνά μια γυναίκα ανακαλύπτει την παρουσία ανευρύσματος πιο κοντά στο μέσο της εγκυμοσύνης και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χειρουργική θεραπεία αυτή τη στιγμή. Επομένως, μια γυναίκα πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς από γιατρό.

Βασικής σημασίας σε αυτήν την ασθένεια είναι η επικαιρότητα της επικοινωνίας με έναν γιατρό. Τα συμπτώματα των ανευρύσεων δεν μπορούν να αγνοηθούν, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε θανατηφόρες συνέπειες..

Συμπτώματα

Συμπτώματα εγκεφαλικού ανευρύσματος

Οι γιατροί διακρίνουν τα ακόλουθα συμπτώματα εγκεφαλικού ανευρύσματος:

Αιχμηρή όραση

Διακλάδωση στα μάτια

Μούδιασμα των μερών του σώματος, κυρίως στη μία πλευρά.

Προβλήματα ακοής

Οι γιατροί συστήνουν ανεπιφύλακτα ότι εάν εμφανιστεί τουλάχιστον ένα από αυτά τα συμπτώματα, πηγαίνετε αμέσως στο νοσοκομείο, επειδή όσο πιο γρήγορα εντοπιστεί ανεύρυσμα, τόσο πιο εύκολο θα είναι να θεραπεύσετε.

Ο πονοκέφαλος με ανεύρυσμα εγκεφαλικών αγγείων είναι συχνότερα παροξυσμικός, παρόμοιος με την ημικρανία. Ο πόνος εντοπίζεται σε διαφορετικά μέρη, αλλά πάνω απ 'όλα εκδηλώνεται στο ινιακό μέρος. Ένα από τα σημάδια είναι ο θόρυβος στην περιοχή της κεφαλής παλμικής φύσης. Καθώς η ροή του αίματος επιταχύνεται, ο θόρυβος αυξάνεται.

Σημάδια εγκεφαλικού αγγειακού ανευρύσματος, τα οποία δεν θεωρούνται τα κύρια, αλλά πρέπει ωστόσο να δοθεί προσοχή:

Αιχμηρή εμβοή;

Ισχυροί διασταλμένοι μαθητές.

Πρόπτωση του άνω βλεφάρου.

Απώλεια ακοής από τη μία πλευρά

Τέτοια προβλήματα όρασης όπως παραμόρφωση των αντικειμένων, λασπωμένο πέπλο.

Ξαφνική αδυναμία στα πόδια.

Με ρήξη ανευρύσματος, παρατηρείται ένας αφόρητος έντονος πόνος.

Πολύ συχνά, το ανεύρυσμα εμφανίζεται σε παιδιά, κυρίως σε αγόρια κάτω των δύο ετών. Βρίσκεται στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο και έχει αρκετά μεγάλο μέγεθος. Τα συμπτώματα είναι παρόμοια με αυτά των ενηλίκων..

Οι κύριοι λόγοι που μπορεί να προκαλέσουν ανεύρυσμα των εγκεφαλικών αγγείων:

Υψηλή κολπική πίεση

Διάφορα είδη λοιμώξεων

Αθηροσκλήρωση (προβλήματα με τα αιμοφόρα αγγεία, τα οποία συνοδεύονται από το γεγονός ότι η χοληστερόλη αρχίζει να εναποτίθεται στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων).

Άλλες ασθένειες που έχουν επιζήμια επίδραση στα αιμοφόρα αγγεία.

Ναρκωτικά και τσιγάρα.

Τι να κάνετε αν βρεθείτε με ένα από τα συμπτώματα του εγκεφαλικού ανευρύσματος

Εάν βρεθείτε με ένα από τα συμπτώματα του εγκεφαλικού ανευρύσματος, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν γιατρό που θα συνταγογραφήσει μια λίστα δοκιμών και θα πραγματοποιήσει μια σειρά εξετάσεων για τη διάγνωση της νόσου και θα συνταγογραφήσει αποτελεσματική θεραπεία..

Η διάγνωση του ανευρύσματος είναι μια μάλλον περίπλοκη διαδικασία, καθώς η εκπαίδευση δεν εκδηλώνεται με κανέναν τρόπο πριν από τη ρήξη. Η διάγνωση πραγματοποιείται με εξέταση ακτινογραφίας των αιμοφόρων αγγείων. Μελέτες αποκαλύπτουν την καταστροφή ή τη στένωση των αγγείων του εγκεφάλου και των τμημάτων του κεφαλιού. Η διάγνωση πραγματοποιείται επίσης χρησιμοποιώντας υπολογιστική τομογραφία της κεφαλής και μαγνητική τομογραφία (MRI). Η μαγνητική τομογραφία δίνει τη σαφέστερη εικόνα των αιμοφόρων αγγείων και δείχνει το μέγεθος και το σχήμα του ανευρύσματος.

Διαγνωστικά

Αυτή η διάγνωση γίνεται από νευροπαθολόγο κατά την αρχική εξέταση. Επίσης, η διάγνωση εγκεφαλικών ανευρύσεων πραγματοποιείται με εξέταση ακτινογραφίας του κρανιακού κουτιού, εξέταση υγρού του νωτιαίου μυελού, με τομογραφική εξέταση. Είναι πολύ πιο γρήγορο να εντοπίσουμε σημάδια ανευρύσματος του εγκεφάλου..

Συμπτωματικά σημάδια εγκεφαλικού ανευρύσματος.

Πολύ συχνά, τα σημάδια του εγκεφαλικού ανευρύσματος δεν εκφράζονται με κανέναν τρόπο έως ότου γίνει ιδιαίτερα μεγάλο ή σπάσει.

Εάν τα συμπτώματα της νόσου έχουν θέση, τότε, κατά κανόνα, εκφράζονται στις ακόλουθες εκδηλώσεις:

 • πόνος στα μάτια
 • σύνδρομο παράλυσης
 • εξασθένιση των μυών του προσώπου
 • θολή όραση;
 • διευρυμένοι μαθητές.

Τα συμπτώματα ενός εγκεφαλικού ανευρύσματος που έχει εκραγεί εκφράζονται σε έντονο και διαπεραστικό πόνο στο κεφάλι, έμετο, ναυτία, λαιμό του λαιμού (αυξημένος τόνος των μυών του λαιμού), σε ορισμένα επεισόδια - λιποθυμία. Μερικές φορές τα συμπτώματα της νόσου του ασθενούς εκφράζονται σε ημικρανίες, οι οποίες μπορεί να έχουν συνεχή φύση. Λιγότερο συχνά, σημάδια εγκεφαλικού ανευρύσματος μπορούν να εκφραστούν σε:

 • γέρνοντας ενός αιώνα.
 • αυξημένη ευαισθησία στο έντονο φως.
 • παραβίαση της σταθερότητας της ψυχής
 • αυξημένο άγχος
 • σπασμοί.

Όλα αυτά τα συμπτώματα είναι μια "κλήση αφύπνισης", οπότε θα πρέπει επειγόντως να ζητήσετε ιατρική βοήθεια. Πρέπει να θυμόμαστε ότι μόνο ένας ειδικός μπορεί να καταλήξει σε διαγνωστικό συμπέρασμα. Όλα αυτά τα σημάδια εγκεφαλικού ανευρύσματος δεν προσδιορίζουν πλήρως την παρουσία αυτής της νόσου. Οποιαδήποτε συμπεράσματα μπορούν να γίνουν μόνο από νευροπαθολόγο, με βάση την εξέταση και τα αποτελέσματα της εξέτασης..

Διάγνωση σημείων εγκεφαλικού ανευρύσματος

Τα σημάδια του εγκεφαλικού ανευρύσματος απαιτούν ιατρική εξέταση, μόνο ένας γιατρός μπορεί να επιβεβαιώσει ή να αρνηθεί την παρουσία μιας νόσου σε έναν ασθενή.

Η εξέταση είναι πολύ σημαντική, καθώς ο κίνδυνος αιμορραγίας από την ανιχνευθείσα παθολογία είναι πολύ υψηλός. Η πιθανότητα αυτής της αρνητικής πρόγνωσης επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες: το μέγεθος της παθολογίας, τη θέση της, την κατάσταση των αγγείων και επίσης τη γενική ιστορία. Η υποτροπή της αιμορραγίας λαμβάνει χώρα σε μια πιο περίπλοκη μορφή και αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα σημάδια του εγκεφαλικού ανευρύσματος είναι ένας σοβαρός λόγος για να ζητήσετε ιατρική βοήθεια. Εάν τα συμπτώματα γίνουν πιο φωτεινά, τότε όταν επικοινωνείτε με έναν ασθενή με ειδικούς, είναι δυνατοί οι ακόλουθοι τύποι εξετάσεων:

 • Όταν ένας νευρολόγος εξετάζει έναν ασθενή, λαμβάνονται τα κατάλληλα συμπεράσματα. Η εξέταση ενός γιατρού βοηθά στον εντοπισμό μηνιγγικού (συμπτώματα ερεθισμού της εγκεφαλικής μεμβράνης) και των εστιακών (ανεπάρκειες που ξεκινούν λόγω τοπικής εγκεφαλικής βλάβης) συμπτωματικών σημείων. Σύμφωνα με αυτούς, ένας ειδικός μπορεί να επιβεβαιώσει ότι τα παρατηρούμενα προβλήματα είναι σημάδια εγκεφαλικού ανευρύσματος.
 • Τα σημάδια εγκεφαλικού ανευρύσματος επιβεβαιώνονται ή απορρίπτονται μέσω ακτινογραφίας του κρανίου. Η διαδικασία "δείχνει" θρόμβους στα αγγεία, καθώς και παραβίαση της ακεραιότητας των οστών της βάσης του κρανίου, η οποία βοηθά στον εντοπισμό της νόσου.
 • Το CT καθιστά δυνατή τη γρήγορη σάρωση της δομής του εγκεφάλου και της δομής της. Η διάγνωση σημείων εγκεφαλικού ανευρύσματος με αυτήν τη μέθοδο σας επιτρέπει να καταγράψετε τις παραμικρές μη φυσιολογικές αλλαγές στον εγκέφαλο και να προσδιορίσετε την ασθένεια. Μια αξονική τομογραφία θα «δει» αμέσως σημάδια εγκεφαλικού ανευρύσματος · η μαγνητική τομογραφία βοηθά επίσης στην αντιμετώπιση αυτής της εργασίας..
 • Η μαγνητική τομογραφία βοηθά επίσης στον εντοπισμό σημείων εγκεφαλικού ανευρύσματος στα αρχικά στάδια. Η διαδικασία καθιστά δυνατή την «εξέταση» της δομής ενός οργάνου (εγκεφάλου), την «εμφάνιση» μη φυσιολογικών σχηματισμών. Η μαγνητική τομογραφία ανιχνεύει σημάδια εγκεφαλικού αγγειακού ανευρύσματος, κατά κανόνα, από την πρώτη διαδικασία, εκτός εάν η παθολογία είναι αμελητέα. Στη συνέχεια, γίνεται διάγνωση σημείων εγκεφαλικού ανευρύσματος με χρήση CT. Ωστόσο, με τα κύρια σημάδια εγκεφαλικού ανευρύσματος, συνήθως η μαγνητική τομογραφία συνταγογραφείται από ειδικούς.
 • Τα σημάδια του εγκεφαλικού ανευρύσματος είναι η βάση για τον διορισμό μιας εγκεφαλονωτιαίας υγρής εξέτασης από γιατρό. Η διάγνωση σημείων εγκεφαλικού ανευρύσματος με την παρουσιαζόμενη μέθοδο πραγματοποιείται με εργαστηριακές εξετάσεις. Οι ειδικοί ελέγχουν πόσο διαυγές είναι το υγρό.
 • Με σημάδια εγκεφαλικού ανευρύσματος, συνταγογραφείται επίσης αγγειογραφική μελέτη των αγγείων. Καθορίζει πού αναπτύσσεται η παθολογία, καθορίζει το σχήμα και τις διαστάσεις της, σαρώνει τις φλέβες του εγκεφάλου.
 • σημάδια εγκεφαλικού ανευρύσματος δεν εκφράζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • η διάγνωση βοηθά στη μελέτη των σημείων του εγκεφαλικού ανευρύσματος μόνο κατά την εξέταση του ασθενούς με ειδικό εξοπλισμό ·
 • εάν εκδηλωθούν σημάδια εγκεφαλικού ανευρύσματος, τότε η ασθένεια έχει αποκτήσει σοβαρή μορφή.
 • τα σημάδια εγκεφαλικού ανευρύσματος που εμφανίζονται στην τοποθεσία δεν προσδιορίζουν την παρουσία μιας νόσου, μόνο ένας ειδικός μπορεί να καθορίσει τη διάγνωση. Μόνο ένας γιατρός μπορεί να διαγνώσει το εγκεφαλικό ανεύρυσμα.

Εκτός από όλες αυτές τις μεθόδους, μεγάλη σημασία για τη διάγνωση της νόσου είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με την αναμνησία. Πριν διορίσει οποιεσδήποτε εξετάσεις, ο νευρολόγος ρωτά τον ασθενή για τους συγγενείς του και για τους ακόλουθους σημαντικούς παράγοντες:

 • τα συμπτώματα που είναι πιο ανησυχητικά αυτή τη στιγμή ·
 • πρώτες εκδηλώσεις της νόσου?
 • ταυτόχρονες χρόνιες ή επίκτητες ασθένειες ·
 • προηγούμενη θεραπεία, είτε έγινε καθόλου ·
 • τραυματισμοί
 • αλλεργίες
 • κληρονομικές ασθένειες.

Μερικές φορές αυτή η ασθένεια μπορεί να ανιχνευθεί εντελώς τυχαία όταν ο ασθενής εξετάζεται σε σχέση με παράπονα άλλων περιστάσεων. Παρόμοιες διαγνωστικές εξετάσεις πραγματοποιούνται επίσης με ύποπτους σχηματισμούς όγκων στον εγκέφαλο. Δυστυχώς, αυτή η ασθένεια εντοπίζεται συχνότερα μόνο μετά από ρήξη του ανευρύσματος, οπότε ο ασθενής νοσηλεύεται επειγόντως.

Θεραπεία

Θεραπεία του εγκεφαλικού ανευρύσματος

Υπάρχουν διάφοροι τύποι θεραπείας για εγκεφαλικά ανευρύσματα:

Αποκλεισμός της παροχής αίματος με έμβλημα μιας δομής σώματος. Αυτό οδηγεί σε μείωση του μεγέθους του ανευρύσματος..

Χειρουργική επέμβαση. Εάν το ανεύρυσμα δεν έχει ακόμη σπάσει, τότε εκτελούνται οι ακόλουθες επεμβάσεις:

Λειτουργία αποκοπής. Η ουσία είναι ότι εφαρμόζονται κλιπ συμπίεσης, τα οποία τελικά αφαιρούν το ανεύρυσμα από την κυκλοφορία του αίματος.

Σε 14 τοις εκατό των περιπτώσεων, η ρήξη του νεοπλάσματος οδηγεί σε εκροή αίματος στις κοιλίες. Σε αυτήν την περίπτωση, το αιμάτωμα αφαιρείται..

Η κοιλιακή αιμορραγία είναι επίσης δυνατή, και στη συνέχεια ο γιατρός πραγματοποιεί κοιλιακή αποστράγγιση.

Η χρήση λαϊκών θεραπειών στη θεραπεία του ανευρύσματος δεν αποκλείεται. Οι εγχύσεις του κραταίγου, του άνηθου, του κουταλιού και του ίκτερου θα βοηθήσουν.

Οι προβλέψεις για τη θεραπεία αυτής της ασθένειας εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Όλα εξαρτώνται από τη θέση και το μέγεθος του ανευρύσματος..

Όταν ένα ρήγμα νεοπλάσματος, οι προβλέψεις δεν είναι παρηγορητικές. Η πιθανότητα αναπηρίας: 25-37% και η πιθανότητα θανάτου είναι ακόμη μεγαλύτερη: 35-52%.

Το ανεύρυσμα των εγκεφαλικών αγγείων (με άλλα λόγια, το ενδοκρανιακό ανεύρυσμα) θεωρείται ένας μικρός όγκος στον ανθρώπινο εγκέφαλο, ο οποίος αρχίζει αμέσως να μεγαλώνει και να γεμίζει με αίμα. Ωστόσο, ορισμένοι τύποι ανευρύσεων, δηλαδή τα μικρότερα ανευρύσματα, δεν προκαλούν αιμορραγία και η αφαίρεση δεν συνεπάγεται σχεδόν καμία συνέπεια. Το ανεύρυσμα εντοπίζεται συχνά όπου βρίσκονται όλες οι αρτηρίες, δηλαδή κατά μήκος του κάτω μέρους του εγκεφάλου και της βάσης του κρανίου και πιστεύεται ότι η θεραπεία χωρίς χειρουργική επέμβαση είναι πολύ πιθανή.

Μια συγκεκριμένη κατηγορία γιατρών πιστεύει ότι η λήψη φαρμάκων μπορεί να επιδεινώσει μόνο το ανεύρυσμα, επομένως συνιστάται μερικές φορές να χρησιμοποιείτε λαϊκές θεραπείες, αλλά μόνο μετά από λεπτομερή διαβούλευση με έναν ειδικό.

Σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, η εγκεφαλική ανευρύσματα είναι ανεπιθύμητη, καθώς οι συνέπειες μπορεί να είναι οι πιο απρόβλεπτες, τα αποτελέσματα είναι πάντα ατομικά.

Χειρουργική επέμβαση για εγκεφαλικό ανεύρυσμα

Η ενδοαγγειακή χειρουργική των εγκεφαλικών ανευρύσεων πραγματοποιείται μόνο υπό τη στενή επίβλεψη γιατρών, οι οποίοι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τη διαδικασία ανάρρωσης του σώματος για πολύ καιρό ακόμη. Η αποκατάσταση μετά από χειρουργική επέμβαση για εγκεφαλικά ανευρύσματα πραγματοποιείται σε ιατρικά νοσοκομεία. Το ψαλίδισμα του ανευρύσματος του εγκεφάλου πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία..

Περίπου δέκα επίσημα καταχωρημένα διαλείμματα ανευρύσματος συμβαίνουν για κάθε εκατό χιλιάδες άτομα ετησίως, δηλαδή περίπου είκοσι επτά χιλιάδες άτομα ετησίως στην Αμερική. Η ανάπτυξη ενός ανευρύσματος μπορεί επίσης να επηρεαστεί από παράγοντες όπως: υπέρταση, συχνή χρήση αλκοόλ, ουσίες ναρκωτικής φύσης (ειδικά κοκαΐνη) και τσιγάρα.

Επιπλέον, η ανάπτυξη της νόσου, ο κίνδυνος ρήξης και η αποτελεσματικότητα της θεραπείας του ανευρύσματος εξαρτάται άμεσα από το μέγεθός της.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με έναν ειδικό και ήδη θα σας συνταγογραφήσει την κατάλληλη θεραπεία.

φαρμακευτική αγωγή

Σε περίπτωση περίεργου και αιχμηρού πονοκέφαλου, ένα άτομο πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με το πλησιέστερο ιατρικό ίδρυμα για ειδική βοήθεια. Η φαρμακευτική αγωγή δεν θεραπεύει την ασθένεια, αλλά υπάρχει πρόληψη και αποκατάσταση μετά από χειρουργική επέμβαση.

Η χειρουργική επέμβαση σήμερα είναι η μόνη και πολλά υποσχόμενη θεραπεία για το ανεύρυσμα. Η ειδική θεραπεία χρησιμοποιείται μόνο για τη σταθεροποίηση του ασθενούς ή σε μια κατάσταση όπου η χειρουργική επέμβαση αντενδείκνυται ή είναι αδύνατη καθόλου.

Οι χημικές ουσίες δεν είναι σε θέση να εξαλείψουν το ανεύρυσμα, μειώνουν μόνο την πιθανότητα ρήξης του αγγείου εξαλείφοντας κρίσιμους παράγοντες. Ορισμένα φάρμακα περιλαμβάνονται στο σύμπλεγμα της γενικής θεραπείας, το οποίο στοχεύει κυρίως στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της αρχικής παθολογίας σε ασθενείς. Ποιες βιταμίνες και φάρμακα λαμβάνονται για εγκεφαλικό ανεύρυσμα?

Αναστολείς καναλιών ασβεστίου

Ο κύριος εκπρόσωπος της ομάδας είναι η νιμοδιπίνη. Το χημικό φάρμακο εμποδίζει αξιόπιστα τα κανάλια ασβεστίου στα μυϊκά κύτταρα των αγγειακών τοιχωμάτων. Τα αγγεία επεκτείνονται. Η κυκλοφορία του αίματος στις εγκεφαλικές αρτηρίες βελτιώνεται σημαντικά. Αυτά τα φάρμακα είναι απλά απαραίτητα για την πρόληψη επικίνδυνων αρτηριακών σπασμών..

Αντιόξινα

Η αρχή της δράσης είναι ο αποκλεισμός των Η2 υποδοχέων ισταμίνης στο στομάχι. Ως αποτέλεσμα, η οξύτητά του μειώνεται και η έκκριση του γαστρικού χυμού μειώνεται σημαντικά. Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει ρανιτιδίνη..

Αντιεπιληπτικά

Μέχρι σήμερα, η φωσφενυτοΐνη είναι ο κύριος εκπρόσωπος αυτής της ομάδας. Τα φάρμακα προκαλούν αξιόπιστη σταθεροποίηση των μεμβρανών στα νευρικά κύτταρα. Οι παθολογικοί νευρικοί παλμοί επιβραδύνονται αισθητά και δεν εξαπλώνονται.

Αντιεμετικά φάρμακα

Η προχλωροπεραζίνη χρησιμοποιείται κυρίως. Το αντανακλαστικό gag μειώνεται αναστέλλοντας τους μετασυναπτικούς υποδοχείς ντοπαμίνης στο μεσολιμπικό τμήμα του εγκεφάλου.

Παυσίπονα

Η μορφίνη είναι πολύ αποτελεσματική για την εξάλειψη του πόνου. Το επίπεδο του πόνου μειώνεται ως αποτέλεσμα της έκθεσης σε συγκεκριμένους υποδοχείς οπιοειδών.

Αντιυπερτασικά φάρμακα

Πρόσφατα, έχουν χρησιμοποιηθεί τρία κύρια φάρμακα: labetalol, captopril, hydralazine. Λόγω της επίδρασης στα ένζυμα και τους υποδοχείς, ο συνολικός τόνος των αρτηριών μειώνεται, αποτρέπεται η ρήξη.

Λαϊκές θεραπείες

Ανεύρυσμα εγκεφαλικών αγγείων. Ισχύουν λαϊκές θεραπείες?

Το ανεύρυσμα του εγκεφάλου αναφέρεται σε εκείνες τις φυσιολογικές διαταραχές για τις οποίες η ιατρική θεραπεία από μόνη της δεν θα είναι αρκετή. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για τις λαϊκές θεραπείες. Ωστόσο, τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη λαϊκή ιατρική είναι ικανά να επηρεάσουν τη ροή του αίματος μέσα στις εγκεφαλικές αρτηρίες. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό θα είναι αρκετό για τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και ρήξη του ανευρύσματος..

Η κύρια προϋπόθεση για την εφαρμογή λαϊκών μεθόδων

Εναλλακτικές μέθοδοι εφαρμόζονται μόνο όταν εγκριθεί από γιατρό. Τα ανευρύσματα εγκεφαλικών αγγείων με λαϊκές θεραπείες αντιμετωπίζονται μόνο μετά από εξέταση και προσδιορίζουν τον βαθμό ανάπτυξης μιας επικίνδυνης νόσου.

Πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία για ανεύρυσμα με παραδοσιακή ιατρική, πρέπει να προσδιορίσετε ποια επίδραση έχουν τα φάρμακα στο σώμα, προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό κίνδυνο επιπλοκών, οι ειδικοί προτείνουν να προτιμάτε τα φάρμακα. Η θεραπεία του εγκεφαλικού ανευρύσματος με λαϊκές θεραπείες επιτρέπεται μόνο όταν ο γιατρός ενέκρινε τη χρήση εναλλακτικών φαρμάκων.

5 συνταγές που μπορούν να μειώσουν τους κινδύνους

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να παρέχει η θεραπεία με εναλλακτικά φάρμακα είναι η μείωση της αρτηριακής πίεσης. Οι προτεινόμενες 5 συνταγές δοκιμάζονται όχι μόνο από το χρόνο, αλλά και από το εργαστήριο. Αποδεικνύεται ότι επηρεάζουν θετικά το καρδιαγγειακό σύστημα και ταυτόχρονα ενισχύουν το σώμα, κορεσμό του με τις απαραίτητες ουσίες, κάτι που σας επιτρέπει να περιορίσετε την ασθένεια και να την κάνετε λιγότερο επικίνδυνη.

Οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι περιλαμβάνουν:

 • Αφέψημα της μαύρης σταφίδας. Τα ξηρά μούρα χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αυτού του προϊόντος. 100 γραμμάρια λαμβάνονται και χύνονται με ένα λίτρο ζεστό βραστό νερό. Γίνεται μια ήσυχη φωτιά, στην οποία τα μούρα εξασθενίζουν για 10 λεπτά. Το φιλτραρισμένο και ψυγμένο μέσο λαμβάνεται 50 γρ. τρεις φορές τη μέρα.
 • Χυμός τεύτλων αναμεμιγμένος με μέλι σε ίσες αναλογίες. 3 κουταλιές της σούπας λαμβάνονται τρεις φορές την ημέρα.
 • Ένα αφέψημα από φλούδα πατάτας. Οι πατάτες μαγειρεύονται χωρίς ζύμη και στη συνέχεια πίνεται το εκφρασμένο υγρό. Είναι επίσης καλό να τρώτε βραστές πατάτες χωρίς ζύμη.
 • Το αριστερό κεράσι χύνεται με βραστό νερό και εγχύεται. 2 κουταλιές της σούπας λαμβάνονται σε ένα ποτήρι νερό. Λαμβάνεται 4 ή 5 φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας, μία κουταλιά της σούπας.
 • Καλαμποκάλευρο. Μια κουταλιά της σούπας αλεύρι αναμιγνύεται με ένα ποτήρι βραστό νερό και αφήνεται όλη τη νύχτα. Το πρωί με άδειο στομάχι πρέπει να πίνετε εκφρασμένο υγρό.

Υπάρχουν και άλλες αξιοσημείωτες μέθοδοι. Η επιλογή πρέπει να γίνει από ειδικό. Χωρίς την έγκρισή του, δεν πρέπει να καταφεύγουμε σε λαϊκές θεραπείες.

Εγκεφαλικό ανεύρυσμα

Ο εγκέφαλος είναι το πιο σημαντικό όργανο στο ανθρώπινο σώμα. Τυχόν αλλαγές στην εργασία, τη δομή ή τη λειτουργικότητα αυτού του σώματος οδηγούν σε αναπηρία ή οδηγούν σε θάνατο. Μία από τις πιο επικίνδυνες ασθένειες που σχετίζονται με τον εγκέφαλο θεωρείται ανεύρυσμα των εγκεφαλικών αγγείων, ειδικά εάν η παθολογία αναπτύσσεται στο πλαίσιο της αρτηριακής υπέρτασης.

Το ανεύρυσμα είναι μια ρήξη ενός τμήματος αρτηριακού αγγείου λόγω του φουσκώματος του. Το σχήμα του ανευρύσματος χωρίζεται σε πολλούς θαλάμους, σε ιερό και σε σχήμα ατράκτου. Τα ανευρύσματα διατίθενται σε διάφορα μεγέθη - από μικροσκοπικά (4 mm) έως γιγαντιαία (25 mm).

Αιτίες ανευρύσματος. Χαρακτηριστικά συμπτώματα

Οι κύριες αιτίες αυτής της νόσου είναι ελαττώματα στο μυϊκό τοίχωμα του αγγείου, βλάβη στην εσωτερική μεμβράνη, αθηροσκλήρωση του αιμοφόρου αγγείου. Η παθολογία μπορεί να είναι είτε συγγενής είτε επίκτητη. Με το συγγενές ανεύρυσμα, όλα είναι ξεκάθαρα - τυχόν ανωμαλίες στο σχηματισμό του εμβρύου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξή του. Αλλά πώς μπορεί κανείς να «αποκτήσει» μια τόσο φοβερή ασθένεια;?

Το ανεύρυσμα των εγκεφαλικών αγγείων μπορεί να αναπτυχθεί σε φόντο αρτηριακής υπέρτασης. Το κάπνισμα, η κατάχρηση αλκοόλ ή η παχυσαρκία μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε αυτήν την ασθένεια..

Αλλά τις περισσότερες φορές - αυτή είναι απλώς μια συγγενής παθολογία. Επιπλέον, όπως λένε, "το πρόβλημα δεν έρχεται μόνο του" - μαζί με το ανεύρυσμα, οι γιατροί συχνά διαγιγνώσκουν την αορτική συστολή, την πολυκυστική νεφρική νόσο, τις ασθένειες του συνδετικού ιστού.

Δυστυχώς, τα εγκεφαλικά ανευρύσματα μπορούν να κληρονομηθούν. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η υπέρταση μπορεί να προκαλέσει ανευρύσματα και να οδηγήσει σε ρήξη του υπάρχοντος οιδήματος.

Πρώτα απ 'όλα, είναι απαραίτητο να μάθουμε ότι το εγκεφαλικό ανεύρυσμα είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη ασθένεια. Η ρήξη ενός μόνο πρήγματος μπορεί να οδηγήσει τόσο στην αναπηρία του ασθενούς όσο και στο θάνατο.

Το πρώτο σήμα συναγερμού που χρησιμεύει ως λόγος για την επίσκεψη σε γιατρό για την ανίχνευση της παρουσίας ανευρύσματος είναι ένας συνεχής σοβαρός πονοκέφαλος, ο οποίος επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και εντοπίζεται σε μια περιοχή του κρανίου. Μια μεμονωμένη περίπτωση επιληπτικής κρίσης χρησιμεύει επίσης ως σημάδι ανευρύσματος..

Επιπλέον, το εγκεφαλικό ανεύρυσμα επηρεάζει την οπτική συσκευή. Μπορεί να αναπτυχθεί στραβισμός, μειωμένη αντίληψη (διπλή όραση), μείωση του άνω βλεφάρου κάτω από τον κανόνα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, όταν εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια εγκεφαλικού ανευρύσματος, είναι επείγον να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και να κάνετε όλα τα μέλη της οικογένειας σε εξέταση, καθώς (όπως αναφέρθηκε παραπάνω) αυτή η ασθένεια είναι κληρονομική.

Μέθοδοι θεραπείας

Δεδομένου ότι η ασθένεια χαρακτηρίζεται από απότομη ρήξη του αγγείου, η θεραπεία πραγματοποιείται μόνο με χειρουργική επέμβαση. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο χειρουργός «απενεργοποιεί» το κατεστραμμένο αγγείο από τη γενική κυκλοφορία του αίματος και εμποδίζει την περαιτέρω ανάπτυξη του ανευρύσματος.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να σταματήσετε το ανεύρυσμα. Η πρώτη μέθοδος είναι να κόψετε την πληγείσα περιοχή του αγγείου. Ένας έμπειρος χειρουργός, χρησιμοποιώντας ένα μικροσκόπιο και μικρο-εργαλεία, βάζει ένα κλιπ στο ανεύρυσμα, το οποίο συγκρατεί τον αυλό του. Στη συνέχεια αφαιρείται το υπερβολικό αίμα. Μια τέτοια επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν το ανεύρυσμα έχει ήδη εκραγεί. Το κλιπ εμποδίζει τη ροή του αίματος στο ρήγμα του αιμοφόρου αγγείου, το οποίο συχνά σώζει τη ζωή του ασθενούς.

Εάν το ανεύρυσμα ανιχνευόταν πριν εκραγεί, τότε οι γιατροί πραγματοποιούν ενδοαγγειακή παρέμβαση. Ένας μικροσωληνίσκος εισάγεται μέσω της μηριαίας αρτηρίας, μέσω του οποίου το ανεύρυσμα γεμίζεται με ειδικό παράγοντα - μια σπείρα και κύλινδροι. Το απενεργοποιούν από το κυκλοφορικό σύστημα, το οποίο μας επιτρέπει να μιλάμε για θετικές προβλέψεις για την ανάρρωση του ασθενούς και για μείωση του κινδύνου επανεμφάνισης της νόσου στο μέλλον..

Όλα σχετικά με το ανεύρυσμα του εγκεφάλου: αιτίες, διάγνωση, θεραπεία, πρόληψη, συνέπειες

Τα ανευρύσματα των αρτηριών που τροφοδοτούν τον εγκέφαλο είναι μια αρκετά κοινή, αλλά σπάνια ανιχνευόμενη ασθένεια. Με ένα ανεύρυσμα ή μια προδιάθεση για αυτό, μπορείτε να γεννηθείτε, αλλά μπορεί να αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της ζωής.

Πρέπει να γνωρίζετε για την ασθένεια και τα ύποπτα συμπτώματα, καθώς οι επιπλοκές του ανευρύσματος - ρήξη και ενδοκρανιακή αιμορραγία είναι πολύ επικίνδυνες, μπορεί να οδηγήσουν σε θάνατο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Προσδιορισμός εγκεφαλικού ανευρύσματος

Στη θέση της προεξοχής δεν υπάρχει μόνο μακροσκοπική αλλαγή στο περίγραμμα του αγγείου, αλλά συχνά μια αλλαγή στην εσωτερική δομή του τοιχώματος του - είναι αραιωμένο, και κατά συνέπεια υπάρχει υψηλός κίνδυνος ρήξης σε αυτό το μέρος με υψηλή πίεση.

Επίπτωση ανευρύσεων

Τα ανευρύσματα του εγκεφάλου εμφανίζονται κατά μέσο όρο 1-1,2 ανά 10.000 πληθυσμούς. Δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν ανευρύσματα χωρίς να προκαλούνται συμπτώματα σε ένα άτομο, περίπου το 50% από αυτά είναι τυχαίο παθολογικό εύρημα.

Με την ανάπτυξη θανατηφόρων επιπλοκών - αιμορραγίες στο υποαραχνοειδές, στον υπόγεια χώρο, ενδοεγκεφαλική αιμορραγία - ο θάνατος μπορεί να εμφανιστεί πολύ γρήγορα - μέσα σε λίγα λεπτά ή ώρες.

Στις γυναίκες, το εγκεφαλικό ανεύρυσμα διαγιγνώσκεται συχνότερα από ό, τι στους άνδρες (περίπου 1,5: 1). Επιπλέον, το ποσοστό επιβίωσης των γυναικών είναι χαμηλότερο από αυτό των ανδρών.

Η αιμορραγία του ανευρύσματος ενδείκνυται μεταξύ των κύριων αιτιών θανάτου εγκύων και γυναικών σε εργασία (έως και 35% των θανάτων).

Αιτίες σχηματισμού αγγειακών ανευρύσεων

Στην περίπτωση συγγενών ανευρύσεων των εγκεφαλικών αγγείων, η θεωρία παραβίασης της φυσιολογικής δομής 3 στρωμάτων του αρτηριακού τοιχώματος με την απουσία ή την υποανάπτυξη ενός από τα στρώματα είναι ευρέως διαδεδομένη. Οι αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες είναι επίσης δυνατές όταν, κατά τη διάρκεια της εμβρυογένεσης, παραμένουν επιπλέον μηνύματα μεταξύ των αρτηρίων και των φλεβών, που αρχικά σχηματίστηκαν από τα τριχοειδή.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις αιτίες και τα συμπτώματα των εγκεφαλικών ανευρύσεων, ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς τροφοδοτείται ο εγκέφαλος με αίμα και ποια είναι η δομή των τοιχωμάτων των αιμοφόρων αγγείων..

Η παροχή αίματος στον εγκέφαλο μέσω των αρτηριών του κύκλου Veliziev σχηματίζεται από τα κλαδιά των καρωτίδων (2) και των σπονδυλικών (επίσης βασικών, 1ων) αρτηριών. Η εκροή αίματος πραγματοποιείται στους κόλπους του dura mater.

Τα τοιχώματα των κόλπων σχηματίζονται από τις διεργασίες του στερεωμένες στο άκαμπτο πλαίσιο του κρανίου. Δεν έχουν την ικανότητα να υποχωρήσουν, επομένως, οι αιμορραγίες σε αυτές είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες, καθώς μπορούν να φτάσουν σε μεγάλους όγκους.

Για την ανακατανομή του αίματος στον εγκέφαλο κατάλληλο για την κατάσταση, υπάρχει ένα σύστημα ενδομυϊκών αναστομών:

 1. αρτηριακός
 2. αρτηριοφλεβική
 3. φλεβική φλεβική αναστόμωση
 • Οι αρτηριοαρτηριακές αναστομώσεις παρέχουν παράλληλη παροχή αίματος με τοπική βλάβη. Αξίζει να θυμόμαστε ότι όταν ο κορμός μιας μεγάλης αρτηρίας καταστρέφεται, η παράλληλη κυκλοφορία είναι συχνά αναποτελεσματική.
 • Οι αρτηριοφλεβικές αναστομώσεις παρέχουν ανακατανομή του αίματος μεταξύ των αρτηριακών και φλεβικών συστημάτων. Υπό ορισμένες συνθήκες, είναι δυνατόν να "παρακάμψετε" το αίμα - εισέρχεται από αρτηρίους σε φλεβίδια με αναστομές, παρακάμπτοντας το τριχοειδές κρεβάτι.

Αυτή η ροή αίματος είναι αναποτελεσματική, καθώς το αίμα δεν μπορεί να εκπληρώσει την κύρια λειτουργία του - παράδοση οξυγόνου στους ιστούς και απομάκρυνση των μεταβολικών προϊόντων. Ωστόσο, το ψαλίδι μπορεί να χρησιμεύσει ως μηχανισμός προσαρμογής του σώματος σε ορισμένες παθολογικές καταστάσεις..

Αυτή η ομάδα ενδομυϊκών αναστομώσεων είναι η πιο επικίνδυνη όσον αφορά την ανάπτυξη ανευρύσματος, επειδή αγγεία διαφορετικής πίεσης συνδέονται μεταξύ τους (στην αρτηρία είναι υψηλότερη από ό, τι στο φλοιό).

 • Οι φλεβικές φλεβικές αναστολές παρέχουν αναδιανομή του αίματος στο στάδιο της εκροής.

3 στρώματα διακρίνονται στο τοίχωμα του αγγείου:

 • intima - το εσωτερικό κέλυφος που αποτελείται από ενδοθηλιακά κύτταρα.
 • μέσα - ένα στρώμα κυττάρων λείου μυός σε συνδυασμό με ίνες συνδετικού ιστού. Από τη μία πλευρά, σχηματίζουν το πλαίσιο του αγγείου και διατηρούν το σχήμα του, από την άλλη πλευρά, παρέχουν ελαστικότητα (ικανότητα επέκτασης με μεγαλύτερη ροή αίματος) και ελαστικότητα (ικανότητα αποκατάστασης του αρχικού σχήματος).
 • Το Adventitia είναι η εξωτερική μεμβράνη που αποτελείται από κύτταρα συνδετικού ιστού. Παρέχει προστασία πλοίου. Τα μικρότερα αγγεία που τροφοδοτούν το αγγειακό τοίχωμα και τα νεύρα περνούν από αυτό, τα οποία υπό την επήρεια διαφόρων λόγων μπορούν να αλλάξουν τον τόνο του τοίχου.

Στην περίπτωση σχηματισμού ανευρύσματος, τα εσωτερικά στρώματα προεξέχουν μέσω ελαττωμάτων στο εξωτερικό. Σε περίπτωση ελαττώματος στις εσωτερικές μεμβράνες, οι εξωτερικές προεξέχουν επίσης σαν σακούλα υπό την επίδραση ροής ή αυξημένης πίεσης στο αγγειακό τοίχωμα.

Η αιτία της συγγενούς αδυναμίας του αγγειακού τοιχώματος μπορεί να είναι γενετικές ανωμαλίες, συστηματικές ασθένειες, που συνοδεύονται από παραβίαση της δομής του συνδετικού ιστού γενικά..

Μεταξύ των αιτίων των επίκτητων ανευρύσεων είναι:

 • αθηροσκλήρωση;
 • λοιμώδεις ασθένειες (π.χ. μηνιγγίτιδα)
 • Διαβήτης;
 • συστηματικές ασθένειες
 • αγγειίτιδα (φλεγμονώδης ή συστηματική αγγειακή νόσος).
 • αρτηριακή υπέρταση
 • τοξικές επιδράσεις
 • τραυματισμοί στο κρανίο
 • διαδικασίες όγκου στον εγκέφαλο (πρόσθετο αγγειακό σύστημα του όγκου διαταράσσει τη ροή του αίματος).

Επίσης, τα ανευρύσματα της κεφαλής μπορούν να σχηματιστούν από μια «δέσμη αιμοφόρων αγγείων». Για παράδειγμα, στη νόσο Moya-Moya (από τα Ιαπωνικά - «καπνός τσιγάρων»), όταν υπάρχουν πολλαπλές συγγενείς στενώσεις των κύριων αρτηριών με την ανάπτυξη παθολογικών παράπλευρων αγγείων.

Κληρονομικά σύνδρομα (Ehlers-Danlo, Randu-Osler, Marfan), δρεπανοκυτταρική αναιμία, συγγενής πολυκυστική νεφρική νόσος, ανεπάρκεια άλφα-1 αντιτρυψίνης, διάφοροι τύποι δυσπλασιών εμφανίζονται συχνά ως συνοδευτικά σύνδρομα.

Ομάδες κινδύνου για το σχηματισμό συγγενών αγγειακών ανευρύσεων

Σε κίνδυνο για το σχηματισμό συγγενών αγγειακών ανευρύσεων είναι τα παιδιά που γεννιούνται από μητέρες που κάνουν κατάχρηση αλκοόλ, καπνιστές που είχαν μολυσματικές ασθένειες ή που έχουν εκτεθεί σε τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες (που προκαλούν καρκίνο) κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Συχνά, μπορείτε να παρακολουθείτε την κληρονομικότητα του σχηματισμού αγγειακών ανευρύσεων.

Οι καπνιστές, τα άτομα που κάνουν κατάχρηση αλκοόλ, άτομα με αρτηριακή υπέρταση, ενδοκρινικό (σακχαρώδη διαβήτη) και συστηματικές ασθένειες, καθώς και άτομα που εκτίθενται σε ακτινοβολία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αγγειακών ανευρύσεων..

Ταξινόμηση εγκεφαλικών ανευρυσμάτων

Το ανεύρυσμα του εγκεφάλου ταξινομείται σύμφωνα με διάφορα κριτήρια:

 • ανά ώρα εμφάνισης:

- συγγενής (αναπτυξιακές ανωμαλίες)

- αποκτήθηκε (σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια ζωής σε αρχικά υγιή αγγεία) ·

- 25 mm - γίγαντας.

- fusiform - επέκταση του αυλού του αγγείου ομοιόμορφα από όλες τις πλευρές.

- Σε σχήμα S (στη θέση σχηματισμού του ανευρύσματος, η αρτηρία έχει μια περίπλοκη πορεία).

Είναι επίσης δυνατοί διάφοροι συνδυασμοί. Τα ανευρύσματα μπορούν να είναι πολλαπλά ή μεμονωμένα.

Η διάγνωση δείχνει επίσης τον εντοπισμό του ανευρύσματος (εσωτερική καρωτιδική αρτηρία, πρόσθια, μεσαία εγκεφαλική, σπονδυλική αρτηρία κ.λπ.).

Στην περιοχή του τραυματισμού, μπορεί να σχηματιστεί ψευδο-ανεύρυσμα, όταν δεν υπήρχε αραίωση του αρτηριακού τοιχώματος, αλλά ρήξη του. Με ταυτόχρονη βλάβη στα αρτηριακά και φλεβικά αγγεία, σχηματίζεται μια αναστόμωση μεταξύ τους.

Τα ανευρύσματα μπορεί να εμφανιστούν λόγω οξέων καταστάσεων - τραυματισμών, αγγειίτιδας, μηνιγγίτιδας κ.λπ., καθώς και σταδιακά με παρατεταμένη εξέλιξη χρόνιων παθήσεων (συστημικές παθήσεις, αρτηριακή υπέρταση, διαβήτης).

Συμπτώματα εγκεφαλικού ανευρύσματος

Πιο συχνά, τα ανευρύσματα των αγγείων της κεφαλής δεν εμφανίζονται με κανέναν τρόπο μέχρι την εμφάνιση επιπλοκών. Ωστόσο, υπάρχει ένας αριθμός συμπτωμάτων με τα οποία μπορεί κανείς να υποπτεύεται ανεύρυσμα των εγκεφαλικών αγγείων πριν εμφανιστεί ρήξη..

 • Πονοκέφαλο. Η ανάπτυξή του μπορεί να προκληθεί από ερεθισμό του αραχνοειδούς. Ο πόνος είναι συχνά υποξικός, χύνεται, τραβά, πιέζει, χτυπά.

Μπορεί επίσης να υπάρχει έντονος τοπικός πόνος που σχετίζεται με ερεθισμό μεμονωμένων κρανιακών νεύρων, εάν το ανεύρυσμα τους επηρεάσει με παλμό. Για παράδειγμα, με ερεθισμό του προσώπου, τρίδυμο νεύρο, είναι δυνατοί πόνοι στην περιοχή του προσώπου. Μπορεί να ενοχλήσει τον πόνο στα μάτια.

  Με την παθολογική επίδραση του ανευρύσματος σε διάφορα κρανιακά νεύρα, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα παραβίασης των λειτουργιών τους (διαταραχές στην ευαισθησία των περιοχών του προσώπου, όραση, αλλαγές στη γεύση, διαταραχή της ακοής, συμπεριλαμβανομένης της εμβοής). Διαταραχή της όρασης εάν το ανεύρυσμα βρίσκεται στην περιοχή του εγκεφάλου που ελέγχει την οπτική λειτουργία (τον ινιακό λοβό) ή κατά μήκος των νεύρων που πηγαίνουν στο βολβό του ματιού.

Αυτά τα συμπτώματα θα πρέπει να εξαφανιστούν εντός 24 ωρών, αλλιώς αξίζει να μιλήσετε για την ανάπτυξη ενός εγκεφαλικού επεισοδίου.

 • Με εντοπισμό του εγκεφαλικού ανευρύσματος κοντά στο εμετικό κέντρο και ερεθισμό της ζώνης ενεργοποίησης (ενεργοποίηση του εμετικού αντανακλαστικού), μπορεί να εμφανιστεί «εγκεφαλικός» έμετος (δεν σχετίζεται με την πρόσληψη τροφής και δεν φέρει αίσθηση ανακούφισης).

Μερικά από τα περιγραφόμενα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν λίγο πριν από τη ρήξη του εγκεφαλικού ανευρύσματος («πονοκέφαλοι σήματος κ.λπ.»).

Επιπλοκές του ανευρύσματος του εγκεφάλου

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος ενδοκρανιακής αιμορραγίας είναι ότι σε ένα άκαμπτο κρανιακό κουτί (δεν μπορεί να αυξήσει τον όγκο με την αυξανόμενη πίεση του αυξημένου περιεχομένου του), το αίμα που ρέει υπό πίεση συμπιέζει τον εγκέφαλο σε περιορισμένο χώρο. Αυτό διαταράσσει τη λειτουργία του..

20 δευτερόλεπτα μετά τη ρήξη, το αίμα θα εξαπλωθεί ήδη στον υποαραχνοειδή χώρο του εγκεφάλου. Μπαίνει στον νωτιαίο υποαραχνοειδή χώρο σε λίγα λεπτά.

Σε ένα σημείο, το medulla oblongata, στο οποίο βρίσκονται όλα τα ζωτικά κέντρα (παρέχοντας αναπνοή, το έργο της καρδιάς), ωθείται στα μεγάλα ινιακά όργανα. Εκεί παραβιάζεται και οι λειτουργίες που ελέγχονται παραβιάζονται και σταματούν - η αναπνοή και ο καρδιακός παλμός σταματούν, και μετά από αυτούς θάνατος.

Η ρήξη των αγωγών του σκάφους εκτός από:

 • σπασμός των κύριων αγγείων (ως αντισταθμιστική αντίδραση του σώματος για μείωση της ποσότητας αιμορραγίας, αλλά επίσης συνοδεύεται από παραβίαση της παροχής αίματος στον εγκέφαλο).
 • υπερπηκτικότητα (το σώμα προσπαθεί φυσικά να σταματήσει την αιμορραγία σχηματίζοντας θρόμβο αίματος).
 • αύξηση της ενδοκρανιακής πίεσης.

Η πορεία της νόσου και οι συνέπειες του ανευρύσματος

Υπάρχουν 3 επιλογές για τη ροή της διαδικασίας:

 1. ασυμπτωματική (στις περισσότερες περιπτώσεις, πριν από την εμφάνιση επιπλοκών).
 2. ψευδοσώματα (συμπτώματα ερεθισμού των κρανιακών νεύρων και των εγκεφαλικών ζωνών με πίεση σε αυτά παρακείμενα), υποξεία πορεία.
 3. apoplexy (αιμορραγική) - η πιο κοινή παραλλαγή της συμπτωματικής πορείας της νόσου, αναπτύσσεται έντονα.

Κατά τη διάρκεια της ανευρυστικής υποαραχνοειδούς αιμορραγίας, διακρίνονται αρκετές περίοδοι:

οξεία: 3 ημέρες από την αιμορραγία

 1. οξεία: έως 14 ημέρες
 2. υποξεία: 2-4 εβδομάδες
 3. "Cold" - περισσότερο από 1 μήνα.

Στην οξεία περίοδο, αυξάνεται το αγγειόσπασμα (και συνεπώς η εγκεφαλική ισχαιμία) και η ενδοκρανιακή πίεση. Οι χειρουργικές επεμβάσεις δεν πραγματοποιούνται με εξαίρεση περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης ρήξης, επειδή η θνησιμότητα κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου φτάνει το 50%.

Οι ύποπτοι δακρυγόνοι ασθενείς πρέπει να μεταφερθούν αμέσως στο νοσοκομείο για διάγνωση και επείγουσα θεραπεία..

Διάγνωση ανευρύσματος

Οι ακόλουθες μέθοδοι ισχύουν για τη διάγνωση ανευρύσεων των κεφαλιών των κεφαλών..

 • Ακτινογραφία του κρανίου - η μέθοδος είναι ευρέως διαθέσιμη, αλλά επιτρέπει την ανίχνευση μόνο πολύ μεγάλων ανευρύσεων, καθώς και ελαττωμάτων στον ιστό των οστών, που σχηματίζονται λόγω της συνεχούς πίεσης ενός παλλόμενου ανευρύσματος.
 • Εάν υπάρχει η ευκαιρία να κάνετε αντίθεση (για ενδοφλέβια ένεση μιας ουσίας που είναι σαφώς ορατή σε μια ακτινογραφία), τότε μπορεί να πραγματοποιηθεί αγγειογραφία.
 • CT, MRI - μέθοδοι που επιτρέπουν τη χρήση της ακτινογραφίας (CT) ή του μαγνητικού πεδίου (MRI) για να εξετάσουν λεπτομερώς τη δομή των οργάνων (δείτε τα ελαττώματα που σχηματίζονται από το ανεύρυσμα, πιθανώς - περιοχές ισχαιμίας).
 • Οσφυϊκή παρακέντηση - πραγματοποιείται με υποψία αιμορραγίας στον υποαραχνοειδή χώρο σε ασθενείς με μειωμένη συνείδηση ​​απουσία της ικανότητας να εκτελέσει εγκεφαλική CT. Συνιστάται να κάνετε ένα ηχώ-εγκεφαλογράφημα πριν το εκτελέσετε..
 • Ο υπέρηχος των αιμοφόρων αγγείων (εάν είναι δυνατόν με μια μελέτη Doppler) - σας επιτρέπει να εντοπίσετε αγγειακή παθολογία (τορταρία, αλλαγή στον αυλό) σε περιοχές διαθέσιμες για έρευνα.
 • EEG (ηλεκτροεγκεφαλογραφία) - σας επιτρέπει να εντοπίσετε περιοχές αυξημένης εγκεφαλικής δραστηριότητας (με ερεθισμό με ανεύρυσμα).
 • Ηχο-εγκεφαλογραφία - από συγκεκριμένα σημεία σας επιτρέπει να εντοπίσετε μια μετατόπιση των εγκεφαλικών δομών όταν συμπιέζεται από ένα ενδοκρανιακό αιμάτωμα (με ρήξη του ανευρύσματος). Όταν μετατοπίζεται, η οσφυϊκή παρακέντηση αντενδείκνυται (λόγω του αυξημένου κινδύνου του μυελού oblonga να διεισδύσει στο μεγάλο ινιακό foramen και να σταματήσει την αναπνοή και την κυκλοφορία).

Θεραπεία του εγκεφαλικού ανευρύσματος

Συντηρητικά (με τη βοήθεια ναρκωτικών) μπορείτε να μειώσετε μόνο τα συμπτώματα που προκαλούνται από το ανεύρυσμα ή να προσπαθήσετε να επιβραδύνετε την εξέλιξη της διαδικασίας. Το ίδιο το ανεύρυσμα μπορεί να εξαλειφθεί μόνο απενεργοποιώντας ένα επικίνδυνο τμήμα από την κυκλοφορία του αίματος. Ενδείκνυται χειρουργική επέμβαση ανευρύσματος εγκεφάλου..

Όταν το σκάφος σπάσει, εκτελείται μια λειτουργία έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με ζωτικές ενδείξεις. Μετά από ενδοκρανιακή πρόσβαση και απομόνωση της αρτηρίας, πραγματοποιείται αποκοπή του ανευρύσματος του εγκεφάλου ή αναγκαστική απόφραξη της αρτηρίας που φέρει το ανεύρυσμα (παγίδευση).

Έτσι, απενεργοποιείται από την κυκλοφορία του αίματος. Σε ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις (όσο πιο σπάνια γίνεται), μια αρτηρία στην περιοχή της ανευρυστικής επέκτασης τυλίγεται σε μυϊκά ή συνθετικά υλικά (ταχοκόμβη, χειρουργική γέλη).

Με την πάροδο του χρόνου, ο συνδετικός ιστός αναπτύσσεται στη θέση του ανευρύσματος. Γεμίζει τον αυλό και το ανεύρυσμα απενεργοποιείται από την κυκλοφορία του αίματος.

Δυστυχώς, ακόμη και η επιτυχής απομάκρυνση του εγκεφαλικού ανευρύσματος δεν αποκλείει την υποτροπή της νόσου, το σχηματισμό του ανευρύσματος και τη ρήξη του αλλού. Η υγιής θρόμβωση μπορεί επίσης να εμφανιστεί μετά από χειρουργική επέμβαση..

Πρόληψη των εγκεφαλικών ανευρύσεων

 • Τακτική άσκηση;
 • Διακοπή του καπνίσματος, κατανάλωση αλκοόλ
 • Παρακολούθηση της πίεσης, της γλυκόζης στο αίμα.
 • Τακτικές ιατρικές εξετάσεις.
 • Παρουσία χρόνιων ασθενειών - παρατήρηση από κατάλληλους ειδικούς.
 • Μέγιστη μείωση του στρες.

Το ανεύρυσμα των εγκεφαλικών αγγείων είναι κληρονομικό

Εγκεφαλικό ανεύρυσμα: Τύποι

Τα ανευρύσματα του εγκεφάλου διαφέρουν σε σχήμα, μέγεθος, τύπο. Οι σχηματισμοί μπορούν να έχουν σχήμα ατράκτου, ιερό, πλευρικό, αποτελούμενο από διάφορους θαλάμους και έναν. Ένα ανεύρυσμα σε σχήμα ατράκτου σχηματίζεται μετά την επέκταση ενός συγκεκριμένου τμήματος του τοιχώματος του αγγείου. Το πλευρικό ανεύρυσμα χαρακτηρίζεται από το σχηματισμό του στο αγγειακό τοίχωμα.

Οι γιγαντιαίοι σχηματισμοί βρίσκονται συνήθως στην περιοχή διακλάδωσης, στο πέρασμα μέσω του σπηλαιώδους κόλπου της καρωτίδας, φτάνουν τα 25 mm. Ένας μικρός σχηματισμός έχει μέγεθος έως 3 mm. Ο κίνδυνος αιμορραγίας αυξάνεται απότομα με το μέγεθος του ανευρύσματος..

Είναι σύνηθες να διακρίνουμε δύο κύριους τύπους σχηματισμών στα αγγεία του εγκεφάλου: αρτηριακές και αρτηριοφλεβικές.

Αρτηριακό ανεύρυσμα

Όταν τα τοιχώματα των αρτηριακών αγγείων προεξέχουν σαν σφαίρα ή σακούλα, αυτό είναι ένα αρτηριακό ανεύρυσμα. Τις περισσότερες φορές, ο κύκλος Willis στην περιοχή της βάσης του κρανίου γίνεται η θέση αυτών των σχηματισμών. Είναι εκεί που οι αρτηρίες διακλαδίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο. Υπάρχουν πολλαπλοί, απλοί, γιγαντιαίοι, μικροί σχηματισμοί..

Αρτηριοφλεβικό ανεύρυσμα

Όταν τα φλεβικά αγγεία του εγκεφάλου διογκώνονται και σχηματίζουν μια σφαίρα, ο σχηματισμός είναι ένα αρτηριοφλεβικό ανεύρυσμα. Με την επικοινωνία των φλεβικών και αρτηριακών αγγείων, αυτός ο τύπος ανευρύσματος μπορεί να αναπτυχθεί. Στις φλέβες, χαμηλότερη αρτηριακή πίεση σε σύγκριση με αυτόν τον δείκτη στις αρτηρίες. Το αρτηριακό αίμα εκτοξεύεται υπό μεγάλη πίεση στις φλέβες, λόγω της οποίας τα τοιχώματα διογκώνονται, παραμορφώνονται, εμφανίζονται ανευρύσματα. Ο νευρικός ιστός υφίσταται συμπίεση, υπάρχει παραβίαση της παροχής αίματος στον εγκέφαλο.

Galen Vein Aneurysm

Το ανεύρυσμα της φλέβας του Galen είναι σπάνιο. Ωστόσο, το ένα τρίτο των αρτηριοφλεβικών δυσπλασιών των μικρών παιδιών και των νεογέννητων είναι ακριβώς αυτή η ανωμαλία. Αυτός ο σχηματισμός είναι δύο φορές πιο συχνός στα αγόρια. Η πρόγνωση αυτής της νόσου είναι δυσμενής - ένα μοιραίο αποτέλεσμα εμφανίζεται στο 90% των περιπτώσεων κατά τη βρεφική ηλικία, τη νεογνική περίοδο. Με εμβολιασμό, παραμένει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας - έως και 78%. Τα συμπτώματα απουσιάζουν στα μισά από τα προσβεβλημένα παιδιά. Μπορεί να εμφανιστούν σημάδια καρδιακής ανεπάρκειας, αναπτύσσεται υδροκεφαλία.

Ιερό ανεύρυσμα

Ένας στρογγυλός σάκος με αίμα μοιάζει οπτικά με ένα ιερό ανεύρυσμα. Συνδέεται στη θέση διακλάδωσης των αιμοφόρων αγγείων, της κύριας αρτηρίας με τον λαιμό της. Αυτός ο τύπος ανευρύσματος είναι ο πιο συνηθισμένος. Αναπτύσσεται πιο συχνά στη βάση του εγκεφάλου. Συνήθως εμφανίζεται σε ενήλικες. Ένας τυπικός σχηματισμός είναι μικρού μεγέθους, μικρότερος από 1 εκ. Δομικά, το κάτω μέρος, το σώμα και ο λαιμός διακρίνονται σε αυτό.

Τι είναι το εγκεφαλικό ανεύρυσμα; Κωδικός ICD-10

Ανεύρυσμα εγκεφαλικών αγγείων - επέκταση της διαμέτρου του εγκεφαλικού αγγείου σε περιορισμένη περιοχή. Είναι μια στρογγυλή ή ομοιόμορφη προεξοχή που σχετίζεται με την προσβεβλημένη αρτηρία. Επικράτηση - 26-34 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμούς.

Ποια ανευρύσματα είναι πιο κοινά στα αγγεία της κεφαλής:

 • Μικρές (70-78%) και ποικιλίες miliary (15-20%) κυριαρχούν σε μέγεθος.
 • Στη μορφή, πιο συχνά εντοπίζονται ιερά (η αναλογία τους προς άλλες μορφές είναι 50: 1).
 • Η ανατομική εμφάνιση κυριαρχείται από αρτηριακές (98-99%).

Έχουμε γράψει για την ταξινόμηση αυτής της βλάβης στα αγγεία του εγκεφάλου σε αυτό το υλικό..

Λίγο για τα σκάφη

Είναι η αγγειακή παθολογία που οδηγεί στην εμφάνιση ανευρύσματος. Ποια είναι τα σκάφη μας; Ποια είναι η δομή τους; Πώς να τα διατηρήσετε υγιή?

Ένα κανονικό αγγειακό τοίχωμα πρέπει να έχει τρία στρώματα:

 1. Εσωτερικό - σεξ.
 2. Στρώμα μυών.
 3. Εξωτερική Advent.

Εάν τουλάχιστον ένα από τα αναφερόμενα στρώματα έχει υποστεί ζημιά ή έχει υποστεί αλλαγές, για κάποιο λόγο έχει επεκταθεί, το τοίχωμα του αγγείου γίνεται πολύ λεπτό και χάνει την κανονική του ελαστικότητα. Το αποτέλεσμα θα είναι απογοητευτικό - λόγω της αρτηριακής πίεσης, το αγγειακό τοίχωμα αρχίζει να προεξέχει. Έτσι ξεκινά το ανεύρυσμα.

Μελέτες έχουν δείξει ότι πέντε στους εκατό ανθρώπους έχουν ανεύρυσμα του ενός βαθμού ή του άλλου. Αυτός είναι ένας πολύ υψηλός δείκτης (5%). Αναπτύσσεται συχνότερα στην ηλικία των 30-60 ετών, στους άνδρες συμβαίνει λιγότερο συχνά από ό, τι στις γυναίκες. Σε ένα παιδί, μια τέτοια παθολογία μπορεί να είναι κληρονομική. Μερικές φορές εμφανίζεται ακόμη και σε νεογέννητα.

Αιτίες του ανευρύσματος

Οι δυσμενείς παράγοντες που αυξάνουν τους κινδύνους για μια σοβαρή ασθένεια είναι οι συνέπειες ορισμένων παθολογιών και τρόπου ζωής, όπως:

 • τυχόν ασθένειες του συνδετικού ιστού (επηρεάζουν τα αγγεία, καθιστώντας τα αδύναμα και ανελαστικά).
 • αρτηριακή υπέρταση και υπέρταση (η υψηλή αρτηριακή πίεση αυξάνει το φορτίο σε αγγειακούς σχηματισμούς, οδηγεί σε υπέρταση των τοιχωμάτων τους).
 • εθισμός στο κάπνισμα, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά (υπό την επίδραση τοξικών ουσιών, ο αγγειακός ιστός καταστρέφεται ενεργά, ο οποίος είναι γεμάτος με την εμφάνιση ανευρύσματος, ταχεία αύξηση του όγκου του και διέγερση του κενού).

 • μηχανικοί τραυματισμοί (τραυματισμοί στο κεφάλι) που προκάλεσαν λειτουργικές και εκφυλιστικές αλλαγές στις εγκεφαλικές αρτηρίες.
 • αθηροσκληρωτικά και μολυσματικά φαινόμενα (μηνιγγίτιδα, μυκητιασική λοίμωξη, ενδοκαρδίτιδα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα του αρτηριακού συστατικού του εγκεφάλου.
 • ενδοκρανιακά νεοπλάσματα καλοήθους ή κακοήθης μορφής (παραβιάζουν την αντοχή των αγγειακών τοιχωμάτων, μπορούν να επιταχύνουν τη ρήξη ενός υπάρχοντος ανευρύσματος).
 • Ένας γενετικός παράγοντας ευθύνεται συχνά για το σχηματισμό εγκεφαλικών ανευρύσεων. Εσείς και όλα τα μέλη της οικογένειας θα πρέπει να εξετάσετε επειγόντως εάν είναι γνωστό ότι κάποιος από άμεσους συγγενείς σχετίζεται με αυτήν τη διάγνωση..

  Διαβάστε Για Ζάλη